All viktig information om KMP 1500P: tekniska data, specifikationer, användningsområden

Den här autonoma roboten erbjuder en optimal end-to-end-lösning för mobil automation inom materialförsörjning. Även små och medelstora företag kan dra nytta av lägre driftskostnader och ökad flexibilitet i sin intralogistik genom att använda mobil robotteknik.