Robotproduktion med passion

Edmund Bahr är KUKA:s produktionschef i Augsburg och i Ungern. Tillsammans med sitt produktionsteam ser han till att KUKA-robotar av högsta kvalitet dagligen lämnar produktionshallarna.