Kies uw locatie:

Land

Geautomatiseerde modulaire woningbouw

Door de geautomatiseerde modulaire woningbouw verplaatsen we een groot deel van de productie van huizen naar de fabriek. Deze nieuwe manier van bouwen vermindert de bouwtijd, verlaagt de kosten, geeft antwoord op dringende vragen over het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en opent nieuwe perspectieven voor meer duurzaamheid.


Automatisering zit ons DNA

KUKA is wereldleider op het gebied van robotica en engineering-oplossingen en fabrikant van flexibele en innovatieve robotgebaseerde productiesystemen en productieoplossingen. Van afzonderlijke machines, componenten, robots en robotcellen tot complexe productie- en montagelijnen. Met meer dan 100 jaar bedrijfsgeschiedenis is KUKA van oudsher een flexibele drijvende innovatiekracht op het gebied van automatisering en digitalisering, die veranderingen aanstuurt met ervaring en knowhow.

KUKA houdt zich al meerdere jaren bezig met processen en uitdagingen van de bouwindustrie en heeft in eigen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten specifieke knowhow over de bouwsector opgebouwd. Om met de geautomatiseerde modulaire bouwwijze een rendabel en effectief alternatief voor de klassieke bouw te bieden, werd gestreefd naar een ongekende productiediepte, die in verschillende nieuwe processen en technologieën een paradigmawissel van de geautomatiseerde woningbouw mogelijk maken – van de eerste spadesteek over het gebruik van robotica tot de montage. 

KUKA biedt antwoorden op de wereldwijde vraag naar betaalbare woningen. Geautomatiseerde modulaire woningbouw biedt mogelijkheden voor efficiënte gebouwen met een verkorte bouwtijd en gereduceerde kosten.

Schaarste aan woningen is een mondiaal probleem

Stijgende huurprijzen en voor velen onbetaalbare eigendommen – dat is de wereldwijde status quo van de vastgoedmarkt van de afgelopen jaren. Volgens de OESO is een derde van de wereldbevolking overbelast door de woonkosten, wat betekent dat ze meer dan 40 procent van hun inkomen alleen aan huisvesting besteden. Ook in Europa en Duitsland wordt de situatie steeds slechter. Er is een gebrek aan betaalbare huisvesting in alle regio's van Europa. De bouwsector heeft sinds 2021 ook te kampen met toenemende leverings- en personeelsproblemen. Wereldwijde crises, mondiale conflicten, stijgende prijzen en problemen in de toeleveringsketens plaatsen de bouwsector nog meer onder druk. De verdere stijging van de vraag naar woningen kan door de klassieke bouwwijze niet worden aangepakt en er zijn nieuwe oplossingen nodig. 


Het automatiseren van de modulaire woningbouw biedt antwoorden op vragen van de traditionele bouwindustrie

De moderne automatiseringstechniek van KUKA maakt modulaire bouw even flexibel als traditionele bouwwijzen en opent nieuwe mogelijkheden in deze sector.


Geautomatiseerde modulaire bouwwijze

 • Creëert betaalbare woningen

 • Gaat het tekort aan vakmensen in de bouwsector tegen

 • Biedt opvolging nieuwe perspectieven

 • Verhoogt de kwaliteit door controle van de modules in de fabriek

 • Kortere bouwtijd

 • Maakt naleving van steeds complexere bouwvoorschriften en normen mogelijk

Productie verplaatsen naar de fabriek van de toekomst.

Het potentieel van de automatisering is enorm

Met de kennis over processen, automatisering, digitalisering en installatiebouw vertalen wij de competenties die we gedurende decennia hebben opgedaan in een van de meest geautomatiseerde branches ter wereld, de auto-industrie, naar de bouwindustrie. De auto-industrie dient dus als blauwdruk voor de bouwindustrie van morgen.
 • Auto-industrie – VROEGER

  Met de invoering van de lopende band in 1913 daalde de doorlooptijd voor de productie van een auto aanzienlijk.
 • Modulaire woningbouw – VANDAAG

  De modulaire woningbouw staat op het vlak van automatisering nog in de kinderschoenen. Het doel is duidelijk: meer effectiviteit en kortere productietijden.
 • Auto-industrie – VANDAAG

  Moderne flexibele automatisering, efficiënte robots en toenemende digitalisering zorgen er, ondanks de toenemende complexiteit van de voertuigen, voor dat elke minuut een voertuig wordt afgewerkt.

Samen met KUKA de verandering door innovatie vormgeven en profiteren van decennialange ervaring


High output versus low cost

De volautomatische modulaire bouw door een installatie van KUKA laat een groot aantal orderafhandelingen tegen lage kosten toe, wat een positieve invloed heeft op betaalbare woningen.

Flexibiliteit in het concept

De geautomatiseerde modulaire bouwwijze is variabel.
KUKA realiseert projecten op basis van uiteenlopende materialen zoals hout of staal.

KUKA fabrieken

Wij zijn in staat om nieuwe fabrieken voor geautomatiseerde modulaire woningbouw voor uw bouwonderneming te bouwen en te exploiteren.

Korte productietijden, lage financieringskosten

De totale bouwtijd is afhankelijk van het project ca. 40% korter. Daarbij wordt vooral de tijd op de werf aanzienlijk gereduceerd.

Verplaatsing van de werf naar de fabriek – met de expertise van KUKA

Hogere efficiëntie, ongeëvenaarde kwaliteit, betere werkomstandigheden en duurzaamheid in de bouw – door toepassing van de hoogste energienormen en minder verbruik van hulpbronnen. Moderne automatisering in de bouwindustrie is een maatschappelijke mijlpaal.
 • Uitlevering

  De afgewerkte modules worden just in time naar de werf gebracht voor de definitieve montage en zijn op hun weg daarheen al voor meer dan 80 procent voltooid.
 • Frame maken

  Framestaanders voor muren, plafonds en vloeren worden gemaakt en dienen als basis voor alle modules. De basisstructuur kan uit verschillende materialen zoals hout of staal bestaan. Gedurende het volledige productieproces garanderen robots en de integratie van digitale technologieën de nodige efficiëntie en hoge kwaliteit.
 • Ruwbouwklare wanden

  De frames worden in andere stappen ruwbouwklaar gemaakt. Het resultaat zijn volledig geïsoleerde wanden en vloeren die reeds voorzien zijn van de ruwe installatie van elektriciteit en sanitair (MEP).
 • Kwaliteit is standaard

  Elke afzonderlijke module wordt voor de levering aan een gedefinieerde kwaliteitscontrole onderworpen en wettelijk voorgeschreven controles worden uitgevoerd.
 • Fundament

  Terwijl het fundament op de bouwplaats wordt gerealiseerd, worden in de fabriek in optimale omstandigheden en onafhankelijk van het weer de modules geproduceerd die later alleen nog op de bouwplaats tot het afgewerkte huis moeten worden samengesteld.
 • Installatie

  De modules worden ter plaatse direct gemonteerd en geïnstalleerd. Dit proces is, afhankelijk van de omvang van het project, binnen enkele dagen of weken voltooid, waardoor de bouwtijd van de gebouwen en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast, die in de sector gebruikelijk is, aanzienlijk wordt gereduceerd.
 • Modulair bouwen

  De modulaire bouwwijze is even flexibel als de klassieke woningbouw, maar reduceert de bouwtijd van de gebouwen met wel 70 procent en zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing door een gerationaliseerde planning en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.
 • Ruimtes creëren

  Net als bij de productie van de carrosserie van een auto worden de afzonderlijke modules nu tot één ruimte verbonden en is de vorm van het uiteindelijke product herkenbaar.
 • Ruimtes vormgeven

  Keuken of badkamer, slaap- of woonkamer – de afzonderlijke modules worden tot in het detail uitgerust en ingericht, zodat de tijd die nodig is voor de montage zo kort mogelijk kan worden gehouden.
 • Klassiek bouwen

  In alle regio's van Europa is er een tekort aan betaalbare huisvesting. De klassieke woningbouw kan deze uitdaging niet alleen aan. Volgens de OESO zijn veel mensen met een laag inkomen overbelast door de woonkosten, wat betekent dat ze een zeer groot deel van hun inkomen uitbesteden aan huisvesting. De roep naar meer innovatieve oplossingen in de bouwsector wordt steeds luider, omdat ze in belangrijke mate kunnen helpen om dit probleem door een grotere integratie van moderne technologie aan te pakken. 
 • Materiaallevering

  Alle grondstoffen worden voor meerdere bouwprojecten centraal aan de fabriek geleverd. De verplaatsingen worden gereduceerd en de keuze van de transportmiddelen wordt geoptimaliseerd.

Duurzaamheidsvoordeel voor de bouwsector van de toekomst

Wij geven de verandering vorm door innovatie en knowhow op het gebied van automatisering en robotica. Zo wordt de bouwtijd in vergelijking met de traditionele bouwwijze met wel 70% verkort bij een kwart lagere totale kosten, dankzij de vermindering van de materiaal- en loonkosten in de geautomatiseerde productie. Daarbij worden de hoogste kwaliteitseisen gerespecteerd en worden efficiënte woningen volgens de KfW-norm de echte betaalbare standaard. De productie in de fabriek is in diverse opzichten zuiniger met hulpbronnen en onafhankelijk van de weersomstandigheden, aangezien enkel de definitieve montage en het realiseren van het fundament op het bouwterrein plaatsvinden. Een hoge automatiseringsgraad heeft dankzij de hoge precisie en effectiviteit een positieve invloed op kosten, tijd en duurzaamheid. Een geautomatiseerd en modulair gebouwd huis heeft nog een groot voordeel: De correctiefactor daalt van 12% naar minder dan 3%.

 

De duurzaamheidsbelofte van KUKA

Onder duurzaamheid verstaan we verantwoord ondernemen voor economisch succes op lange termijn. Duurzaamheid is een onderdeel van onze bedrijfsstrategie dat bijdraagt aan het succes van de onderneming. Daarbij ondersteunen we de bescherming van het milieu door een zorgzame omgang met natuurlijke hulpbronnen. Wij gaan eerlijk en respectvol om met onze medewerkers, leveranciers en zakenpartners en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid actief op. Een van de kernelementen van onze bedrijfsactiviteit is dat we altijd en overal de geldende wetten respecteren, ethische basiswaarden respecteren en duurzaam handelen.

Het KUKA-portfolio van de geautomatiseerde modulaire woningbouw

Moderne, flexibele automatisering maakt productie in optimale omstandigheden mogelijk en garandeert een continue en volledige kwaliteitscontrole, die tot een lage correctiefactor leidt. Intelligente software zorgt voor flexibiliteit en dus voor individualiteit bij een hoge effectiviteit, in plaats van een kleurloze eenheidsarchitectuur. Door kostenbesparingen in de productie en montage kunnen ook jonge mensen hun de droom waarmaken van een eigen huis, dat tijdens de planning en de constructie kan worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant.

 

Met KUKA heeft u een geautomatiseerde, modulaire woningbouw uit één hand – afgestemd op elke individuele toepassing

 • Duurzaam bouwen en spaarzaam omgaan met hulpmiddelen

 • In stedelijke en landelijke gebieden

 • Hoge designeisen

 • KfW-standaard en gelijkwaardig

 • Modernste technische uitrusting

 • Gezondheid en verzorging

 • Onderwijs en instellingen

 • Horeca

 • Woningbouw