Kies uw locatie:

Land

Cobots voor robotmontage

Cobots voor robotmontage

Samen met zijn menselijke collega schroeft de KUKA lichtgewicht cobot LBR iiwa de aandrijvingen voor de industriële QUANTEC-robot vast. Zo maakt hij de werkzaamheden productiever en ergonomischer.


Hoe optimaliseer je je eigen robotmontage?

Net zoals we het voor een klant zouden doen. "We stellen de juiste vragen, vinden een individuele, passende oplossing en zetten die om in een praktijkgerichte toepassing", aldus Henning Borkeloh, Vice President Advanced Technology Solutions bij KUKA Systems. In de montage van de centraalhand van de QUANTEC-robot heeft de KUKA lichtgewicht robot LBR iiwa zijn waarde reeds bewezen. De volgende taak van de LBR iiwa was om de versnellingsbakken voor de linkarm op zijn plaats te zetten. De "rollende assistent" heeft begin maart 2015 zijn rol op de assemblagelijn opgevoerd.

Montage van versnellingsbakken

We hebben het over de montage van versnellingsbakken voor de linkarm van de KR QUANTEC in de eigen productie van KUKA. De versnelingsbak moet, volgens de constructievoorschriften, met een exact aanhaalmoment van 104 Newtonmeter worden vastgeschroefd. Een monotone en ergonomisch ongunstige opgave.

Montage via KUKA cobot LBR iiwa

Door de KUKA LBR iiwa aan te raken, geeft de medewerker de cobot het signaal om met het geautomatiseerde schroeven te beginnen. Vervolgens begint de lichtgewicht robot zichzelf met zijn sensitieve en fijngevoelige eigenschappen in het werkstation te kalibreren. Ondertussen brengt de medewerker een nieuwe linkkarm aan op de tweede tafel. Vooraf zijn schroeven in de linkkarmen gestoken, die de KUKA LBR iiwa in de volgorde van de constructievoorschriften met exact het juiste aanhaalmoment vastdraait. Pas als de werknemer de KUKA LBR iiwa nogmaals aanraakt, begin deze de schroeven aan de tweede linkarm te monteren. De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het proces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig. 

De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het montageproces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig.
De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het montageproces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig.
Bovendien biedt het niet plaatsgebonden toepassingsprogramma van de KUKA flexFELLOW het voordeel van doorlopende documentatie, wat de kwaliteit en de procesveiligheid verhoogt. "Ook in onze eigen productie handelen we naar het motto "Industrie 4.0". Hier bouwen robots robots, in samenwerking met de mens. En hoe veilig deze samenwerking is, heeft ook de DGUV, de Duitse wettelijke ongevallenverzekering, bevestigd. Het voordeel voor de klant ligt daarnaast in de geringe benodigde ruimte voor de installatie, de stijging van de productie en de verbeterde ergonomische situatie voor de medewerkers", zegt Borkeloh. Alles is gericht op de samenwerking tussen mens en robot. Bovendien kan de KUKA flexFELLOW ook bij de handmatige montage worden ingezet. Mens of robot, de lopende productie kan zo altijd worden gewaarborgd.
Om ervoor te zorgen dat de robot veilig met zijn menselijke collega kan samenwerken, heeft KUKA van begin af aan de gehele installatie in het oog gehouden. Want zelfs als de robot met veilige snelheid beweegt en meteen stopt als hij ook maar de geringste weerstand voelt, zijn de gevoeligste sensoren niet toereikend als hij bijvoorbeeld een scherp werkstuk in zijn grijper heeft. Dat de veiligheidsmaatregelen in de dagelijkse praktijk functioneren, is door een onafhankelijke partij bevestigd: in 2015 certificeerde de test- en certificeringsinstantie van de DGUV voor machines en productieautomatisering de flexFELLOW-installatie. Daarmee voldoet hij aan alle criteria voor biomechanische grenswaarden volgens ISO/TS 15066 en is hij daarnaast in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Veiligheid gegarandeerd.
De zeer kleine mobiele installatie voldoet aan alle criteria voor biomechanische grenswaarden volgens ISO/TS 15066 en is daarnaast in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Human-Robot-Collaboration: Robots producing robots together with their human colleagues in KUKA´s production plant.

Ook in onze eigen productie handelen we naar het motto "Industrie 4.0"

Henning Borkeloh, Vice President / divisiehoofd Advanced Technology Solutions, KUKA Systems

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.