Kies uw locatie:

Land

Ziekenhuis van de toekomst: KUKA robots sorteren tot 3.000 bloedmonsters per dag

Het academisch ziekenhuis in de Deense stad Aalborg maakt gebruik van een systeem dat bestaat uit laboratoriumrobots en een intelligente transportbox om automatisch bloedmonsters te controleren en te sorteren. Dergelijke Pick&Place-toepassingen kunnen de werkdruk van het personeel verlichten en hun meer tijd geven om andere belangrijke taken uit te voeren.


Robots voor laboratoriumautomatisering vereenvoudigen processen en waarborgen kwaliteit

Het Academisch Ziekenhuis Aalborg is het grootste ziekenhuis in de Deense regio Noord-Jutland. Hier komen elke dag tot 3.000 bloedmonsters in het laboratorium aan. Ze moeten worden gecontroleerd en gesorteerd – een tijdrovend en eentonig proces dat voorheen handmatig werd uitgevoerd. Nu heeft het ziekenhuis het proces geautomatiseerd: twee laboratoriumrobots en intelligente transportboxen waarborgen de kwaliteit van de monsters en laten zien hoe processen in ziekenhuizen dankzij automatisering kunnen worden vereenvoudigd.
De KUKA-robot uit de KR AGILUS-serie controleert en sorteert tot 3.000 bloedmonsters per dag

Robotarm voor het sorteren van bloedmonsters ontlast het ziekenhuispersoneel en waarborgt kwaliteit

Voorheen openden de laboratoriummedewerkers de binnenkomende transportboxen, namen ze de bloedmonsters eruit en sorteerden ze deze voor verdere klinische analyse. Door het grote aantal boxen klaagden ziekenhuismedewerkers regelmatig over spier- en peesblessures als gevolg van de repetitieve activiteit. “We wilden dit proces automatiseren om onze medewerkers te ontlasten, aldus Annebirthe Bo Hansen, afdelingshoofd van het Academisch Ziekenhuis Aalborg. “Bovendien zochten we naar een manier om de kwaliteit van de bloedmonsters en hun temperatuur beter te controleren.”
De ondersteuning door laboratoriumrobots geeft de medewerkers meer tijd voor hun eigen werkzaamheden 

KUKA-laboratoriumrobots en RFID-loggers maken kwaliteitsborging mogelijk

Om de processen te optimaliseren, hebben LT Automation en Intelligent Systems een robotoplossing en een innovatieve transportbox ontwikkeld. In de Pick&Place-toepassing zijn twee KUKA-robots van de KR AGILUS-serie, een van het type KR 3 en een van het type KR 10 ingebouwd. “Er waren verschillende redenen om voor robots van KUKA te kiezen”, legt Lasse Thomsen, CEO van LT Automation, uit: “De robots voldoen aan de nodige technische eisen. Bovendien hebben ze met hun witte exterieur een uiterlijk dat perfect past in een steriele omgeving.” 
Wat de “intelligente transportbox” zo bijzonder maakt, is de geïntegreerde RFID-datalogger, waarmee niet alleen de transportroute van de individuele box kan worden gevolgd. Zo slaat de logger ook op wat de temperatuur op elk moment binnen in de box was. Een doorslaggevende factor, legt Annebirthe Bo Hansen uit: “Om de kwaliteit van de bloedmonsters te waarborgen, moet de temperatuur constant 21 °C zijn. Er is slechts een maximale afwijking van +/- 1 °C toegestaan.” 
Intelligente transportboxen slaan de temperatuur op van de bloedmonsters die door de KUKA-laboratoriumrobot worden uitgelezen

De nieuwe technologie heeft ons geholpen foutenbronnen te ontdekken en te verhelpen. Dat is een belangrijke stap voorwaarts.

Annebirthe Bo Hansen, afdelingshoofd van het Academisch Ziekenhuis Aalborg

Bloedmonsters leggen een lange weg af naar het laboratorium

Bloedmonsters worden genomen in huisartsenpraktijken in de buurt van de kliniek. Wanneer de koerier ze ophaalt, scant hij de boxen, zodat hun route kan worden gevolgd. Hij vervoert de bloedmonsters naar het ziekenhuis, waar ze bij aankomst opnieuw worden gescand en geregistreerd.
Een medewerker plaatst de intelligente transportboxen op de aanvoerband van het robotsysteem

Robot voor laboratoriumautomatisering verwijdert automatisch verkeerd getransporteerde bloedmonsters

In het laboratorium plaatst een medewerker de transportboxen op de aanvoerband van het robotsysteem. Op dat moment leest een in de ruimte gemonteerde RFID-scanner de datalogger uit. “Als de scanner vaststelt dat de temperatuur van een box op enig moment tijdens de reis is afgeweken van de voorgeschreven temperatuur, stuurt hij automatisch informatie naar de robot”, legt Lasse Thomsen uit.
”De robot verwijdert de desbetreffende box uit het systeem, waarbij deze op de werkplek van de laboratoriummedewerker terechtkomt.” De medewerker beslist dan of de bloedmonsters nog bruikbaar zijn.

Efficiënt: De robotarm kan per uur veertig transportboxen met bloedmonsters uitsorteren

Als de datalogger geen onjuiste temperaturen aangeeft, opent de eerste laboratoriumrobot de box, neemt de bloedmonsters eruit en legt ze opzij om gesorteerd te worden. De tweede laboratoriumrobot sorteert de uitgepakte glazen buisjes op basis van de kleur van de dopjes, die hij met behulp van een scanner herkent. De voorgesorteerde bloedmonsters worden zodanig door het systeem uitgegeven dat de laboratoriummedewerker het bloedonderzoek kan uitvoeren. Gemiddeld heeft het systeem 1,5 minuut per box nodig en kan zo tot veertig boxen per uur verwerken.
De robotarm voor het sorteren van bloedmonsters sorteert de glazen buisjes

Laboratoriumrobots geven het personeel in het dagelijkse werk meer tijd voor belangrijkere taken

“We zijn zeer tevreden met deze oplossing”, aldus Annebirthe Bo Hansen. “De werkomgeving en de processen zijn er aanzienlijk door verbeterd.” De laboratoriummedewerkers hebben nu meer tijd voor de analyse van de bloedmonsters en ook voor de patiënten. Bovendien hebben het geautomatiseerde sorteerproces en de permanente controle van de temperatuur mogelijke foutenbronnen gereduceerd.

Met het nieuwe systeem is het Academisch Ziekenhuis Aalborg een pionier op weg om een ziekenhuis van de toekomst te worden

Anders Kjergaard Madsen, Technical Manager LT Automation

Automatisering kan in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten de werkprocessen vereenvoudigen en de kwaliteit waarborgen.” Daarom heeft de robotoplossing volgens Lasse Thomsen veel potentieel: het robotsysteem is in deze of een vergelijkbare vorm voor alle ziekenhuizen met een laboratorium voor klinische biochemie zeker interessant.


Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.