Välj din plats:

Land

Energietechnologie

Automatisering i energisektorn

Energisektorn är i förvandling: Grön energi kräver energilagringssystem och produktionen förändras i grunden. Efterfrågan på flexibilitet och innovativa koncept för energianvändning är stor. KUKA är medvetna om utmaningarna och stöder dig i produktionen längs hela värdekedjan.


Tillverkning av batterier och solceller är viktiga tillväxtområden inom energitekniken. Frågan om energilagring står i fokus, inte minst inom området e-mobilitet.

Tack vare vårt mångåriga samarbete med bilindustrin har KUKA stor erfarenhet på området. Lägg till det vårt kunnande som systemintegratör, som vi exempelvis visat prov på i vårt samarbete med Chrysler USA och General Motors.

I varje projekt sammanför vi specialister ur alla områden för att erbjuda maximal expertis. Vi utarbetar holistiska lösningar och reagerar flexibelt på den dynamiska marknaden och trenderna.

Energietechnologie
Väl rustad: med KUKA är fordonsindustrin väl förberedd för tillverkning av energilagringssystem.

Helservice längs hela värdekedjan

Vid tillverkningen av batterimoduler måste man inom energitekniken hantera extremt komplexa tekniska utmaningar. Det kräver specialkunskaper inom tillverkning av batterimoduler och hela batterisystem (”batteripaket”), samt erfarenhet av att organisera en lönsam produktion.

Det är precis vad KUKA bidrar med. Vi täcker in hela den energitekniska värdekedjan: från produktion till lagring av energi är KUKA den perfekta samarbetspartnern.

 • Battericeller
  Vid tillverkningen av battericeller utgör sammanfogningen av material som är svåra att svetsa ihop, t.ex. koppar och zink, en särskild utmaning. Här får KUKA användning för sina mångårigt beprövade tekniker, däribland rotationsfriktionssvetsning, som garanterar optimalt resultat.
 • Batterimodul
  Vi sammankopplar de enskilda cellerna till moduler och erbjuder de bästa lösningarna för hantering och svetsning.
 • Batteripaket
  Vi erbjuder hanteringslösningar och lösningar för tillverkning av huset vid montering av komplexa helhetssystem i batteripaket. Vår expertkunskap inom gjutning och inte minst inom aluminiumgjutning gör oss till den bästa kontakten. Eftersom batteripaketen behöver kylning arbetar vi med tekniken friktionsomrörningssvetsning.
Energietechnologie
KUKAs processkunnande ger stora fördelar vid tillverkningen av batterier.

Individuella lösningar anpassade till dina behov

KUKA står för långlivade lösningar: från enstaka robotar till fullständiga, nyckelfärdiga produktionslinjer. Med vårt utmärkta processkunnande erbjuder vi högsta möjliga säkerhet vid beräkningen och bästa möjliga kvalitet på lösningen.

Vi lägger stor vikt vid att hitta den optimala lösningen för dig. Vi tillämpar ett flexibelt tankesätt och flexibel planering i utarbetningen av särskilda lösningar helt efter dina behov – för varje steg i monteringen av solceller och batterier.

Megatrenden e-mobilitet har ett bestånde inflytande på teknik, design och produktion av fordon. Den elektriska drivlinan och särskilt batterierna spelar här en viktig nyckelroll. Som global partner hjälper KUKA sina kunder med intelligenta automationslösningar för batteriproduktion. Med vår hjälp kan våra kunder omsätta sina innovationer inom e-mobilitet på ett framgångsrikt sätt både tekniskt och ekonomiskt.

Dr. Joachim Döhner, Vice President Business Unit Battery, KUKA Division Automotive

Samarbeten med berömda institut

I egenskap av samarbetspartner till såväl tillverkare som leverantörer inom energisektorn har vi många forskningspartnerskap med världsledande institut inom området, till exempel:

 • Technische Universität München
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 • Fraunhofer Institut

KUKA kombinerar med stor framgång erfarenhet inom batteriutveckling med expertis inom materialforskning. 

Resultatet av dessa samarbeten kommer våra kunder till nytta. KUKA erbjuder såväl de nödvändiga planeringsverktygen och komponenterna för ett fullständigt automatiseringskoncept som enastående processkunnande.

Energietechnologie
KUKA är tillsammans med ett nätverk av forskningspartner drivande i utvecklingen inom energisektor.