Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Forskning

KUKA:s passagerarrobot övertar bland annat uppgifter vid forskning om sensorisk perception och om hjärnan.


Verklighetstrogen skogssimulering med KR 500 TÜV 

KUKA:s passagerarrobot inom forskning och utveckling

Stort arbetsutrymme, öppen kinematik, individuella anpassningar, flexibel medietillförsel och en intuitiv styrning är några av fördelarna som har gjort KUKA:s passagerarrobot till forskarnas första val när sensorisk perception och hjärnan ska studeras närmare.

Där en hexapod (stewart-plattform) inte funkar på grund av sitt begränsade rörelseutrymme gör sig KUKA:s passagerarrobot som allra bäst. Nu går det att visa betydligt större rörelser och accelerationer tack vare axel 1 och dess stora vridområde och axlarna A4 och A6 och deras oändliga rotation. Där konventionella lösningar inte räcker till uppfyller KUKA:s speciallösningar forskningsinstitutens höga krav. 

Digitalt skogsbruk med KUKA KR 500 TÜV

Tiderna när yxan var det främsta hjälpmedlet inom skogsbruket är sedan länge förbi. Även motorsågarnas ljud hörs allt mer sällan i det professionella skogsbruket.

När man idag ska avverka stora skogsområden är det en harvester, skördare på svenska, som är det främsta maskinella hjälpmedlet. Denna maskin på hjul eller larvfötter handhar allt från fällning, avkvistning och kapning till aptering och nedläggning av stammarna.

Utbildning i simulator

Att utbilda skogsmaskinförare i simulator är standard sedan början av 2000-talet. En maskinförare måste kunna styra upp till fem kranaxlar både synkront och koordinerat. Träden som ska fällas måste nås från lunnvägen på ett effektivt sätt utan att intilliggande träd skadas.

Samtidigt måste föraren köra försiktigt så att inte marken eller träden på lunnvägen skadas av fordonets däck. För detta ändamål har KUKA:s robot KR 500 TÜV kompletterats med viktiga förarhyttskomponenter samt en stereoskopisk projiceringsfunktion. Detta system öppnar upp för nya sätt att utbilda förare.

En förarhytt på roboten

Institutet för människa-maskin-interaktion på RWTH Aachen har utrustat förarhytten med alla manöverdon och visualiseringskomponenter som behövs för största möjliga immersion. Utöver en högupplöst 3D-projicering på den kupolformade projiceringsytan har förarhytten försetts med fysiska pekskärmar och de reglage och pedaler som brukar finnas i en arbetsmaskin. Ett ljudsystem skapar en realistisk ljudkuliss.

Målet var att fullända den haptiska feedbacken till föraren under förarutbildningen. Med hjälp av en speciell programvara lyckades forskarna optimera robotens rörelsemönster så att föraren upplever en verklighetstrogen känsla av att befinna sig och köra i ett skogslandskap. Självklart baserat på ett system som prioriterar passagerarens säkerhet i alla drifts- och simuleringssituationer.