Hälso- och sjukvård: mer tid för bättre vård

Sedan flera årtionden har KUKA och Swisslog varit pionjärer inom medicinsk teknik, medicinsk robotteknik, sjukhusautomation och sjukhuslogistik. Vi erbjuder heltäckande lösningar som antar dagens utmaningar.

Swisslog Healthcare: Automationslösningar för styrning av läkemedel och försörjningskedjor

Intelligenta automationskoncept utvecklade specifikt för hälso- och sjukvårdssektorn effektiviserar arbetsprocesserna i sjukhus. Skräddarsydda lösningar avlastar personalen som slipper utföra monotona och tidskrävande och ofta överflödiga arbetsuppgifter. Detta frigör värdefulla personalresurser som istället kan investeras i individuell patientvård.

Samtidigt bidrar en automatisering av hälso- och sjukvården till mindre fysisk belastning för personalen samt minimering av mänskliga fel – en avgörande faktor för högkvalitativ vård och omsorg.

Planera framtidens sjukhus med KUKA

KUKA och Swisslog är världsledande inom automationslösningar för hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har mer än 60 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård och mer än 100 år inom automation.

Optimera styrningen av dina försörjningskedjor samt effektivisera sjukhusets arbetsprocesser – exempelvis läkemedelsstyrning, materialhantering, servicecenterhantering och dataanalys. Våra paketerings- och doseringsrobotar kan integreras sömlöst i automatiserade transportsystem för maximal tillförlitlighet och säkerhet. Robotar effektiviserar arbetsflöden, sänker de totala kostnaderna och frigör tid åt din personal att ägna sig åt patienterna – en differentierande faktor i framtidens sjukhus.

Robotisering in de zorg
KUKA:s automationslösningar för hälso- och sjukvårdssektorn använder den senaste tillgängliga tekniken.

Heltäckande service från KUKA

KUKA och Swisslog erbjuder ett stort utbud av tjänster och lösningar – allt från en enda leverantör. Vi är det enda företaget som kan kombinera fördelarna med robotteknik, transportautomation, hantering och lagerhållning av läkemedel samt logistikcentraler. 

Våra innovativa tekniker är kompatibla, låter sig integreras i befintliga arbetsflöden på ett optimalt sätt och gör våra kunder till teknikledare i hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi antar de globala utmaningarna inom hälso- och sjukvårdssektorn med holistiska automationslösningar. Med dessa lösningar kan våra kunder effektivisera sin verksamhet samt frigöra personal från administrativa arbetsuppgifter. Personalen kan istället koncentrera sig på det viktigaste: patienterna.

Stephan Sonderegger, CEO, Swisslog Healthcare
KUKA och Swisslog har mer än 60 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård och mer än 100 år inom automation.

KUKA Medical Robotics: optimala lösningar för den kliniska sektorn

KUKA:s expertis utgår från automationslösningar som effektiviserar arbetet i operationssalen. Där drar både läkare, terapeuter och inte minst patienterna nytta av vår kärnkompetens som är robotteknik. Vi har samlat denna kompetens i vår division KUKA Medical Robotics, som skapades för att tillmötesgå behoven hos tillverkare av medicintekniska produkter. Här arbetar en hängiven grupp av experter som har specifik teknisk kompetens med att vidareutveckla KUKA:s industrirobotar för medicintekniska tillämpningar. Många robottyper används: från vår minsta avkännande lättviktsrobot LBR Med till stora robotar med bärlaster över 200 kilo. Medicinsk robotteknik är ett interdisciplinärt fält och KUKA samarbetar med starka partner och integratörer för att utveckla framtidens operationssalar.

Redan idag utför våra medicintekniska robotar och komponenter en lång rad funktioner inom hälso- och sjukvård, bland annat:

  • Specialiserade rehabiliteringslösningar
  • Minimalinvasiv kirurgi
  • Cancerbehandling på molekylär nivå
  • Förbättrad bröstcancerdiagnostik
  • Kontaktfri benskärning med terapeutisk laserteknik
  • Optimerad behandling av multisjuka patienter
  • Avancerad diagnostik och forskning

Våra robotstyrda stödsystem gör oss till den ledande teknikpartnern för våra kunder inom den medicintekniska industrin. Målet är att förbättra patientsäkerheten med vår teknik samt att tillgodose den stora efterfrågan som medicinsk teknik ger upphov till.

Michael Otto, Divisional Manager på KUKA Medical Robotics

Forskningssamarbeten inom hälso- och sjukvård

Innovation är den drivande kraften bakom all utveckling. Alla delar av hälso- och sjukvårdssektorn genomgår nu en omvandling, som i hög grad påverkas av de demografiska utmaningar vi ställs inför.

Som pionjär inom Industrie 4.0 är vårt mål att utveckla de bästa automationslösningarna som sätter processeffektiviteten och därmed patientnyttan i främsta rummet. I kontrast till våra forskningssamarbeten inom sjukhusautomation så utvecklar vi en lång rad medicinska metoder tillsammans med våra forskningspartner inom det kirurgiska området. Vi undersöker och analyserar lovande nya områden som endast kan realiseras med hjälp av medicintekniska robotar.

För detta ändamål samarbetar vi med välrenommerade forskningsinstitutioner som Stanford University, University of Twente, Children’s National Medical Center i Washington, Johns Hopkins University i Baltimore, Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology, Münchens Ludwig-Maximilian-universitet, RWTH Aachen samt Friedrich-Alexander-universitetet i Erlangen-Nürnberg. I dessa samarbeten utvecklar och testar vi de bästa robotbaserade stödsystemen för läkare och patienter – exempelvis 3D-röntgensystem samt medicinska robotar avsedda för rehabiliteringscenter och hembaserad vård.

Utöver detta är vi även leverantörer till ledande företag som Siemens Healthcare med vilka vi ingår fruktsamma partnerskap. Tillsammans utvecklar vi intelligenta automationslösningar för hälso- och sjukvårdssektorn under verkliga förhållanden.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar