Välj din plats:

Land

Healthcare

Samlad kompetens för automation i hälso- och sjukvårdssektorn

Från automationslösningar som effektiviserar processer på kliniker till robotteknik i operationssalen – KUKA Medical Robotics är med och utformar framtidens medicinteknik.

vår avdelning KUKA Medical Robotics, som upprättades särskilt för att ta fram medicintekniska lösningar, finns ett engagerat expertteam med specifika fackkunskaper. Detta team arbetar tillsammans med starka partner för att vidareutveckla vår beprövade KUKA-robotteknik för medicinteknikbranschens speciella krav.