Välj din plats:

Land

Partner och referenser

Tack vare vårt samarbete med starka partner finns det redan idag en lång rad medicintekniska produkter som använder KUKA:s robotar.


Restoration Robotics: Exakt hårtransplantation med hjälp av robotar

Med ARTAS iX™ har Restoration Robotics utvecklat en intelligent lösning som kombinerar hårextraktion och implantation i samma innovativa tillämpning. Systemet är baserat på vår 7-axlade, avkännande robot KUKA LBR Med. Roboten har mycket hög precision och är certifierad för att användas som komponent i medicintekniska produkter, vilket gör den optimal för den aktuella tillämpningen. Vid denna skönhetskirurgiska metod extraheras enstaka hårsäckar främst från bakhuvudet och implanteras sedan i huden på hjässans kala områden. Eftersom transplantaten, som endast är några millimeter långa, extraheras och implanteras i tusental är repeternoggrannhet och konstant kvalitet av yttersta vikt. Roboten LBR Med:s unika egenskaper gör den perfekt för denna applikation.

Specialutvecklade algoritmer säkerställer att hårtätheten ser naturlig ut och att patienten erhåller ett optimalt resultat. Med ARTAS iX™ kan Restoration Robotics förbättra livskvaliteten för miljoner män som lider av sitt håravfall och det på ett permanent sätt.

Med ARTAS iX återskapas hårsäckarna på ett mycket exakt och effektivt sätt.

Life Science Robotics: Mobilisering av sängliggande patienter med ROBERT®

ROBERT® är en innovativ robot för rehabilitering av sängliggande patienter. Den användarvänliga utrustningen underlättar tidig och effektiv mobilisering av patienten och avlastar således den medicinska personalen. ROBERT® med LBR Med som huvudkomponent är världens första robot som är specialutvecklad för dessa rehabiliteringsändamål.

ROBERT® är CE-certifierad som medicinteknisk produkt av klass IIa enligt direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EWG) och används på sjukhus samt på vård- och rehabiliteringsmottagningar. Utrustningen kan genomföra exakt den övning som den medicinska personalen har tagit fram – en övning som kan anpassas till varje patients behandlingsbehov.
Tack vare ROBERT går det enkelt och effektivt att rehabilitera patienter.

AOT: Exakt benskärning med laserteknik

Trots senare års enorma medicinska framsteg använder kirurger fortfarande sågar när bensnitt ska utföras. Med denna konventionella metod pressas löst benmaterial in i snittytorna vilket fördröjer läkandet i det aktuella området. Det schweiziska företaget AOT vill ändra på detta med projektet CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy): KUKA:s robot gör det möjligt för denna medicintekniska produkt att med kall laserteknik skära i ben helt beröringsfritt – och inte bara raka snitt utan även cirkulära eller pusselbitsformade snitt. Den här metoden medför många fördelar för patienten: Benytan förblir intakt så att benet kan passas ihop exakt efter snittet, med väsentligt förkortad läketid som följd.

Med ett påmonterat laserhuvud blir KUKA:s lättviktsrobot till ett beröringsfritt skärinstrument (© AOT)

Siemens Healthcare: Medicintekniska robotar revolutionerar röntgenavbildning

Med ARTIS pheno har Siemens introducerat ett nytt robotstyrt angiografisystem på marknaden som ersätter framgångsrika Artis zeego. Huvudkomponenten i detta röntgensystem är en QUANTEC-robot från KUKA. Robotens speciella KR C4-teknik har under senare år anpassats och byggts ut av KUKA:s Medical Robotics-team för att kunna användas optimalt i kliniska tillämpningar.

Siemens ARTIS pheno kan därför användas till snabba och noggranna röntgenundersökningar av blodkärl med hjälp av en C-röntgenbåge som rör sig automatiskt runt patienten. Kroppsområdet som är i fokus kan avbildas från nästa alla positioner utan att patienten behöver flyttas. Om undersökningen behöver avbrytas finns det en minnesfunktion som gör att systemet kan fortsätta vid exakt samma position vid en senare tidpunkt. Detta gör det möjligt att kontrollera operationsresultatet under ett pågående ingrepp.

ARTIS pheno används i operationssalar världen över vid minimalinvasiv kirurgi, interventionell radiologi och kardiologi.

Med teknik från KUKA gör Siemens ARTIS pheno nya landvinningar inom röntgenavbildning (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Robotstyrd strålterapi

Sedan år 2000 samarbetar Accuray med KUKA. Ur detta partnerskap uppstod det första kommersiella robotstyrda radiokirurgisystemet. CyberKnife-systemet används sedan dess i ledande strålterapicenter världen över och möjliggör mycket noggranna tumörbehandlingar.

I stället för en skalpell används en riktad röntgenstråle med hög energihalt. En robotarm styr strålen runt patienten så att doseffekten koncentreras i själva tumören. Ett avbildningssystem registrerar stereotaktiskt tumörens position och meddelar rörelser till roboten som utjämnar dessa. CyberKnife kan därför träffa tumörer med hög precision och skona den omliggande friska vävnaden – oavsett var i kroppen tumören finns.

När en patient behandlas med CyberKnife ligger patienten på ett behandlingsbord som också är robotstyrt. Ett digitalt avbildningssystem registrerar stereotaktiskt tumörens position och meddelar rörelser, exempelvis patientens andetag, till roboten som utjämnar dessa. Detta ger en terapi av utomordentligt hög noggrannhet och kvalitet. Patienten slipper längre inläggning på sjukhus i samband med operationen.

När en patient behandlas med CyberKnife ligger patienten fritt på ett robotstyrt behandlingsbord

BEC: Patientpositionering med robotar från KUKA

KUKA:s robotar och komponenter säkerställer att patienten positioneras i exakt rätt position för strålbehandlingen. Tillsammans med olika systempartner utvecklar KUKA individuella lösningar för exakt patientpositionering. Företaget Buck Engineering and Consulting (BEC) har åt jonterapi- och forskningscentret MedAustron i Wien utvecklat en robotbaserad lösning för patientpositionering – en lösning byggd runt en KUKA-robot. 

Vid partikelbaserad strålbehandling används en energirik stråle som har ytterst begränsad rörlighet. Patienten måste därför flyttas, vilket realiseras med ett robotstyrt patientbord.

BEC använder KUKA:s robotar för exakt patientpositionering vid partikelbaserad strålbehandling (© Thomas Kästenbauer)