Välj din plats:

Land

Cobots voor robotmontage

Människa och robot samarbetar vid robotmonteringen

Tillsammans med sina mänskliga kollegor skruvar lättviktsroboten KUKA LBR iiwa fast växellådorna för QUANTEC-industriroboten, vilket gör arbetet både produktivare och bekvämare.


Utgångssituationen

Hur optimerar man sin egen robotmontering? På samma sätt som man gör för kunderna: ”Vi ställer de rätta frågorna, hittar en passande individuell lösning och skapar en praktisk tillämpning”, berättar Henning Borkeloh, vice ordförande för Advanced Technology Solutions på KUKA Systems. Redan vid monteringen av QUANTEC-robotens centralhand hade lättviktsroboten KUKA LBR iiwa visat vad den går för. Nästa uppgift var att skruva fast växellådans svängarmar. I början av 2015 påbörjade den rullande assistenten sitt första arbetspass vid monteringslinjen.

Uppgiften

Växellådor ska monteras för KR Quantec-robotens svängarmar inom KUKAs egen produktion. Det gäller att växellådan skruvas fast med ett exakt vridmoment på 104 newtonmeter i enlighet med konstruktionsuppgifterna. Arbetet är både monotont och obekvämt.

Lösningen

När medarbetaren rör vid KUKA LBR iiwa uppfattar roboten att det är dags att starta den automatiserade skruvprocessen. Sedan mäter lättviktsroboten sin arbetsstation med hjälp av sina känsliga och noggranna egenskaper. Under tiden placerar medarbetaren en ny svängarm på avställningsytan. Svängarmarna har försetts med skruvar som KUKA LBR iiwa i tur och ordning drar åt med det exakta vridmomentet enligt konstruktionsuppgifterna. KUKA LBR iiwa inväntar sedan nästa beröring av medarbetaren och sätter då igång att montera skruvarna på den andra svängarmen. Montören kan när som helst ingripa i arbetsprocessen. Inga skyddsstängsel behövs. 

De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het montageproces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig.
Montören kan när som helst ingripa i arbetsprocessen. Inga skyddsstängsel behövs.
Eftersom platsen där KUKA flexFELLOW används är flexibel kan dokumentationen förbli konstant, vilket förbättrar kvaliteten och ökar processäkerheten. ”Vi följer mottot ’Industrie 4.0’ även inom vår egen produktion. Här byggs robotar av robotar, i samarbete med människor. Säkerheten vid samarbetet har bekräftats av det tyska försäkringsbolaget för olycksfall (DGUV). Kundens vinst ligger även i anläggningens låga platsbehov, den ökade produktionen och den förbättrade ergonomiska situationen för medarbetarna”, förklarar Borkeloh. Alltihop är dimensionerat för samarbete mellan människa och robot. KUKA flexFELLOW kan dessutom komma till nytta vid den manuella monteringen. På så sätt säkerställs alltid en löpande produktion – med människa eller robot.
För att roboten ska kunna samarbeta med sina mänskliga kollegor på ett säkert sätt tog KUKA hänsyn till hela anläggningen redan från början. Även om roboten rör sig med en säker hastighet och stannar direkt när den möter minsta motstånd räcker det inte med att den är utrustad med toppkänsliga sensorer om den exempelvis håller ett vasst arbetsstycke i sin gripare. Säkerhetsåtgärderna behövde fungera tillförlitligt under det dagliga arbetet, vilket också bekräftades från oberoende håll: 2015 certifierades flexFELLOW-anläggningen av DGUV:s fackliga provnings- och certifieringsorgan för maskiner och tillverkningsautomatisering. Därmed uppfyller den alla kriterier för biologiska gränsvärden enligt ISO/TS 15066 och överensstämmer dessutom med maskindirektivet 2006/42/EG. Säkerheten är med andra ord inget man tummar på.
Den minsta mobila anläggningen uppfyller alla kriterier för biologiska gränsvärden enligt ISO/TS 15066 och överensstämmer dessutom med maskindirektivet 2006/42/EG.
Human-Robot-Collaboration: Robots producing robots together with their human colleagues in KUKA´s production plant.

Vi följer mottot ’Industrie 4.0’ även inom vår egen produktion.

Henning Borkeloh, vice ordförande/områdeschef för Advanced Technology Solutions, KUKA Systems

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.