Välj din plats:

Land

Sjukhus 4.0: KUKA:s labbrobotar sorterar upp till 3 000 blodprover per dag

Universitetssjukhuset i danska Ålborg använder ett automatiskt system bestående av labbrobotar och smarta transportlådor för att kontrollera och sortera blodprover. Pick&Place-tillämpningar som denna avlastar sjukhuspersonalen och frigör tid för viktigare uppgifter.


Robotar som automatiserar labb förenklar processer och säkerställer kvalitet

Universitetssjukhuset i Ålborg är det största sjukhuset i den danska regionen Nordjylland. Varje dag levereras upp till 3 000 blodprover till sjukhusets labb. Dessa måste kontrolleras och sorteras – en tidskrävande och monoton process som hittills har utförts av labbpersonal. Nu har sjukhuset automatiserat processen: Två labbrobotar och smarta transportlådor säkerställer provens kvalitet och visar samtidigt hur arbetsprocesser i sjukhus kan förenklas med automation.
En KUKA-robot från KR AGILUS-serien kontrollerar och sorterar upp till 3 000 blodprover per dag

Robotarm som sorterar blodprover avlastar sjukhuspersonalen och säkerställer säkerheten

Tidigare arbetsprocess: Labbpersonalen öppnade de inkommande transportlådorna, tog ut blodproverna och sorterade dem för fortsatt klinisk analys. På grund av det stora antalet lådor började personalen att klaga på förslitningsskador i senor och muskler på grund av repetitiva arbetsmoment. ”Målet var att automatisera denna process för att avlasta våra anställda, förklarar Annebirthe Bo Hansen, avdelningschef på universitetssjukhuset i Ålborg. ”Dessutom var vi på jakt efter en lösning som underlättade vår kontroll av blodprovernas kvalitet och temperatur.”
Arbetet som labbrobotarna utför frigör tid som medarbetarna kan använda till andra arbetsuppgifter 

Kvalitetssäkring med KUKA-labbrobotar och RFID-loggare

För att optimera sjukhusets processer utvecklade LT Automation och Intelligent Systems en robotlösning i kombination med en innovativ transportlåda. I den utvecklade Pick&Place-tillämpningen används två KUKA-robotar från KR AGILUS-serien, en robot av typen KR 3 och en av typen KR 10. ”Att valet av robotar föll på KUKA har flera orsaker”, berättar Lasse Thomsen, CEO hos LT Automation: ”Robotarna uppfyller alla tekniska krav. Dessutom passar deras vita design väl in i den sterila miljö de ska användas i.” 
Det speciella med den ”smarta transportlådan” är den inbyggda RFID-dataloggaren som inte bara gör det möjligt att följa transportvägen för varje enskild låda. Loggaren sparar även information om hur hög temperaturen var inne i lådan vid olika tidpunkter. Enligt Annebirthe Bo Hansen en avgörande faktor: ”För att blodprovernas kvalitet ska vara säkerställd måste temperaturen hållas konstant på 21 °C. Avvikelsen får max uppgå till +/- 1 °C.” 
Smarta transportlådor registrerar och lagrar temperaturen på de blodprover som KUKA:s labbrobot läser av

Den nya tekniken har hjälpt oss att upptäcka och åtgärda felkällor. Det är ett stort steg framåt.

Annebirthe Bo Hansen, avdelningschef på universitetssjukhuset i Ålborg

Blodproverna transporteras långa sträckor innan de når labbet

Blodproverna tas på vårdcentraler och läkarmottagningar i sjukhusets upptagningsområde. När lådorna hämtas skannas de av speditören, så att deras transportväg ska kunna följas. Speditören transporterar blodproverna till sjukhuset där de åter skannas och och registreras.
En medarbetare placerar de smarta transportlådorna på matarbandet till robotsystemet

Labbautomationsrobotar matar ut felaktigt transporterade blodprover automatiskt

En av labbets medarbetare placerar transportlådorna på robotsystemets matarband. En RFID-skanner monterad i rummet läser samtidigt av dataloggaren. ”Om skannern registrerar att temperaturen i en låda har avvikit från den föreskrivna temperaturen vid någon tidpunkt under lådans resa, skickar skannern automatiskt information till roboten”, berättar Lasse Thomsen.
”Roboten sorterar ut den aktuella lådan från anläggningen så att den landar på labbmedarbetarens arbetsplats.” Medarbetaren avgör om blodproverna kan användas eller måste kasseras.

Effektiv: Robotarmen kan sortera fyrtio transportlådor med blodprover per timme

Om dataloggaren inte innehåller några felaktiga temperaturer i lådan, då öppnar den första labbroboten lådan, tar ut blodproverna och ställer ned dem för att sorteras. Den andra labbroboten sorterar de urpackade glasprovrören enligt färgen på deras lock. Färgen identifieras av roboten med hjälp av en skanner. De försorterade proverna matas ut ur anläggningen så att labbmedarbetaren nu kan undersöka blodproverna. Anläggningen behöver i genomsnitt 1,5 minuter per låda, vilket gör att fyrtio lådor kan processas per timme.
Robotarmen sorterar glasprovrör med blodprover

Labbrobotar frigör tid för personalen som kan ägna sin arbetstid åt viktigare uppgifter

”Vi är mycket nöjda med den här lösningen”, sammanfattar Annebirthe Bo Hansen. ”Både arbetsmiljö och våra processer har blivit mycket bättre.” Medarbetarna i labbet har nu mer tid över för att analysera blodproverna och ägna sig åt patienterna. Antalet möjligt felkällor har också kunnat reduceras tack vare den automatiserade sorteringen samt att temperaturen kontrolleras kontinuerligt.

Med detta nya system går universitetssjukhuset i Ålborg i bräschen för utvecklingen mot framtidens sjukhus 4.0

Anders Kjergaard Madsen, teknikchef hos LT Automation

När det är brist på kompetent arbetskraft kan automation användas för att förenkla arbetsprocesser och samtidigt säkerställa kvaliteten.” Enligt Lasse Thomsen har därför den här robotlösningen stor potential: Lösningar av detta eller liknande slag är intressanta för alla sjukhus som har labb där man tillämpar klinisk biokemi.


KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.