Välj din plats:

Land

LBR iiwa och montören sida vid sida

Dürr AG har utvecklat robotceller med avkännande lättviktsrobotar från KUKA för automatiserad slutmonteringslimning inom fordonsindustrin. Robotarna är särskilt utvecklade för samarbeten mellan människor och robotar. De bidar i detta fall till att höja kvaliteten när bland annat takfenor och tankar ska limmas fast på karossen. Robotarna ger även tidsbesparingar och sänkta styckkostnader.

den 20 april 2017


Exakta limfogar tack vare LBR iiwa-robotens sjunde axel

Automatiserad slutmontering/fastlimning av tankar: Montören för tanken med hjälp av en manipulator till ett vridbord. Där överlämnas tanken direkt till roboten för fortsatt bearbetning. Roboten LBR iiwa applicerar limfogen på tanken med hög precision och jämnhet. Samtidigt övervakar den med sensorer i applikationshuvudet att fogen får rätt höjd för den efterföljande inpassningen. När den avkännande lättviktsroboten har avslutat sitt arbete passar montören in tanken i föreskriven position på fordonets kaross.

LBR iiwa registrerar alla avvikelser vid monteringen av takfenan

När takfenan ska limmas lägger montören arbetsstycket för hand i robotens gripper. Grippern suger fast arbetsstycket och för det till limmunstycket på applikationstornet. LBR iiwa lyfter långsamt upp takfenan underifrån mot limmunstycket. Limningsprocessen startar: Roboten kör sin programmerade bana och applicerar limsträngen med stor exakthet. I nästa steg tar montören takfenan från dess utgångspunkt och monterar den på fordonet.

I det här videoklippet kan du se hur två KUKA LBR iiwa bistår montören på ett exakt och tillförlitligt sätt vid slutmonteringens limning.