Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

Effektiv och flexibel tillverkningsprocess med KUKAs nya mobila plattform KMP 1500

KUKA ligger långt framme i utvecklingen av mobila produkter som syftar till att underlätta industrikundernas tillverkningsprocesser. Först ut var KUKA:s mobila transportplattform omniMOVE som ger en kraftfull och exakt hantering av tunga laster - och nu lanseras den autonoma plattformen KUKA Mobile Plattform 1500.

den 29 juni 2017


- Den nya mobila plattformen KMP 1500 är vårt svar på tillverknings-
industrins ökade krav på kortare reaktionstider och större flexibilitet i tillverkningsprocessen. Den möjliggör en flexibilitet i produktionen som tidigare varit otänkbar, säger KUKA Nordics vd Jonas Glimdén.

KMP 1500 är en plattform som enkelt integreras i tillverkningen och sköter logistiken mellan de olika processtegen.
- Tidigare stelbenta lösningar med på förhand definierade vägar hör inte hemma i dagens tillverkningsindustri. För att möta de ökade kraven på kortare reaktionstider och större flexibilitet utvecklar KUKA intelligenta, autonoma fordon som förser produktionsceller med material och verktyg.

mobil robot plattform från KUKA
KUKAs KMP 1500, omnidirektionell mobil plattform

Den nya mobila plattformen optimerar logistikhanteringen genom att ge en kostnadseffektiv lösning för att hämta och lämna vid lager eller mellan tillverkningsprocesserna. Det fria rörelsemönstret och möjligheten att fördela uppgifter via fleet management plattformen skapar förutsättningar för moderna produktionskoncept.

Tack vare drivsystemet KUKA omniMOVE kan KMP 1500 dessutom från stillastående läge förflytta sig i alla riktningar, vilket ger platsbesparande och extremt precisa automatiserade logistiklösningar. Och med en bärlast på upp till 1 500 kg är den stark och transporterar produkter och verktyg genom hela tillverkningsprocessen på ett säkert sätt.
- Trots att vi precis lanserat produkten har vi redan ett stort antal förfrågningar från våra kunder, det är uppenbart att detta är en typ av lösning många har väntat på, sammanfattar Jonas Glimdén.