Välj din plats:

Land

Mobila robotar ökar produktiviteten

Mobila robotar blir en allt viktigare del av produktionen. De kan användas flexibelt, rör sig autonomt genom arbetsområdet och kan arbeta tillsammans med mänskliga fabriksarbetare. KMR iiwa är KUKAs svar på de nya kraven. Den mobila medhjälparen visar vad den går för framför allt inom elektronikbranschen, konsumtionsvarubranschen och bilbranschen.

den 24 april 2018


Den mobila roboten KMR iiwa är MRK-kapabel

KMR iiwa är en autonom robotplattform med en med monterad MRK-kapabel KUKA LBR iiwa. Det säkra samarbetet mellan människa och robot upprätthålls av laserskannrar i den mobila plattformen och ledmomentsensorer i var och en av robotens axlar. Ännu en fördel för användaren: Den autonoma robotplattformen kan manövreras med ett enda styrningssystem.

Den autonoma robotplattformen hjälper medarbetarna 

KMR iiwa rör sig helt av sig själv. Några ombyggnader av produktionshallen är inte nödvändiga. Därför lämpar sig den mobila roboten framför allt för alla former av hämtning och överlämning, som tidigare behövde utföras av människor. Dessutom kan den användas för att rusta maskiner, byta verktyg på verktygsmaskiner, automatisera arbetsuppgifter, sammankoppla processer inom halvledarbranschen eller för intralogistiken, t.ex. för att leverera komponenter till monteringslinjen.
Robotplattformen manövrerar sig själv genom arbetsområdet.

KMR iiwa för in Industri 4.0 i fabriken

Den autonoma roboten gör fabriken smartare. Den fria och autonoma navigeringen möjliggör intelligent sammankopplade automatiseringslösningar. Därmed kan den reagera flexibelt på ändringar i omgivningen eller i arbetsuppgifterna. Tack vare nätverksintegreringen kan den kopplas in smidigt i logistiken och produktionsprocesserna. KUKA påbörjar nu serietillverkningen av den mobila roboten KMR iiwa. På så sätt närmar vi oss Industri 4.0 mer och mer.