Välj din plats:

Land

Maximal prestanda och flexibilitet i ett strömlinjeformat paket: nya KR CYBERTECH nano

Med KR CYBERTECH nano presenterar KUKA en flexibel robot som gör sitt jobb även i råa produktionsmiljöer. KUKA:s nya robot i den låga bärlastklassen erbjuder låga driftskostnaderna, vilket möjliggör automatisering av produktionskedjor med snäva ekonomiska ramar.

den 14 september 2020


Prisvärda, högflexibla robotar

Oavsett om de används som hanterings- svets-, palleterings- eller limningsrobot: KUKA:s nya KR CYBERTECH nano-serie kan beställas i en mängd olika modeller och utrustningsalternativ för nästan alla tillämpningar. Dimensionerad för bärlaster mellan 6 och 10 kg erbjuder vår nya prisvärda robot hög arbetshastighet och precision i kombination med låga investerings- och underhållskostnader.
KR CYBERTECH nano-seriens robotar utmärker sig med sin slimmade design och breda användningsområde.
Grundaxlarna är skyddade mot damm och vatten (IP 65), handaxlarna är till och med utförda i IP 67.

Som hanteringsrobot, svetsrobot eller utrustad för andra uppgifter: Våra robotar kan sköta en mängd olika processteg

”Med vår nya KR CYBERTECH nano-serie kan våra kunder rusta sig för framtiden”, berättar Markus Hollfelder-Asam, portföljchef hos KUKA. ”Tack vare robotarnas flexibla användning och höga prestanda betalar sig investeringen snabbt. KUKA:s robotar i den låga bärlastklassen levererar optimala resultat inom alla tillämpningar.” Den främsta anledningen för detta är att de olika robottyperna har optimerats för sina respektive huvudsakliga användningsområden.

KUKA:s nya robot i den låga bärlastklassen kan monteras i valfri vinkel

Även vid hantering av känsliga elektroniska komponenter kan våra kunder känna sig säkra: Robotarna är skyddade mot okontrollerad elektrostatisk upp- och urladdning (ESD). KR CYBERTECH nano gör även sitt jobb i fuktiga och råa produktionsmiljöer: Grundaxlarna är skyddade mot damm och vatten (IP 65), handaxlarna är till och med utförda i IP 67. KUKA:s robotar i den låga bärlastklassen kan dessutom monteras i valfri position och vinkel – i golvet, i taket eller på en vägg.
KR CYBERTECH nano-serien kan beställas med en lång rad utrustningsalternativ för nästan alla tillämpningar.

Tack vare att de nya robotarna har samma uppställningsyta och anslutningsmallar och kan använda samma tillbehör som den tidigare modellen, går det snabbt och enkelt att uppgradera.

Markus Hollfelder-Asam, portföljchef hos KUKA

Prisvärda robotar optimerade för höga arbetstempon

KR CYBERTECH nano är optimerad för KUKA:s senaste robotstyrning KR C5 i kombination med den senaste systemprogramvaran KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. Inbyggd 600 Volts-teknologi säkerställer hög prestanda. Optimerade rörelselägen, så kallade Motion Modes, möjliggör robotprocesser med högsta precision och hastighet anpassade till en specifik uppgift. KR CYBERTECH nanos höga repeternoggrannhet gör den optimal för kompakta cellkoncept, liksom komplexa arbetsuppgifter och krävande produktionskedjor. Robotens rörelsekaraktäristik har optimerats jämfört med den tidigare serien – en garant för hög bannoggrannhet.
Tillsammans med den nya robotstyrningen KR C5 bidrar KR CYBERTECH nano till maximal produktivitet i alla situationer.