Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

"Ett fruktbart samarbete” – Norska Canpro blir systempartner till KUKA

Det norska automationsföretaget Canpro har gått in ett närmare samarbete med KUKA. I mitten av januari blev det klart att de nu är en av KUKA Nordics systempartners.

den 22 februari 2021


Canpro ligger i framkant med tekniken, vi har jobbat med dem i många år och jag är mycket glada över att vi nu får ett ännu tätare samarbete, säger Frode Grimsbo, KUKA:s landschef i Norge. Det är på Vestlandet, nära Atlantkusten som Canpro har sin hemvist – en dryg mil söder om Bergen. Ett företag som är specialiserat på automationslösningar som de levererar och installerar på plats hos kunderna. – Bolaget har funnits sedan 2011 och är nu i färd med att växa, säger Frode Grimsbo. Enligt honom har de under de åren byggt upp ett gott rykte med hjälp av säkra leveranser och stort tekniskt kunnande. – Allt de gör sker med fokus på säkerhet och ökad effektivitet, vilket i slutändan innebär bättre konkurrenskraft för deras kunder.
 
Endre Naess
Svein Håhjem, Senior Solution Architect, Canpro AS
Canpro startades av Svein Håhjem och ingenjörsfirman Controlteam AS, specialiserad på elektroniska styrsystem och automation. Förutom att vara huvudägare är Controlteam även Canpros främsta samarbetspartner. När de nu blir en del i KUKA:s nätverk av systempartners är det en win-win-situation menar Frode Grimsbo. Canpro får bland annat möjlighet att delta i KUKA:s systempartner-dagar där leverantörer och kunder med jämna mellanrum träffas för att lära sig mer och utbyta kunskaper. Canpro får dessutom en direkt kontakt med KUKA:s produktspecialister och experter. För KUKA:s del innebär samarbetet en utvecklad relation med en skicklig aktör som befinner sig nära slutkunderna. 
Canpro har haft en stabil tillväxt de senaste åren. Enligt vd:n och delägaren Endre Naess har de en uttalad målsättning om att fortsätta växa och därmed bidra till att hålla industriklimatet på Vestlandet vitalt. – Nu står vi inför en del spännande och innovativa utmaningar. För att lyckas med dem behöver vi ha leverantörer som håller hög kvalitet, säger Endre Naess. Är KUKA en sådan leverantör? – Ja, men inte bara det. Förutom produkterna kan de också bistå med kompetens. Jag ser det här som ett mycket fruktbart samarbete.