Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

KUKA:s extraordinära gröna år

2020 blev det år då KUKA Nordic med glädje kunde notera att produktionen av elektriska drivsystem för fordon, fartyg och andra maskiner verkligen tog fart i Norden.

den 3 februari 2021


KUKA Nordic har levererat lösningar och produkter till såväl slutkunder som systempartners där leveransernas inriktning har varit fokus på grön omställning för industri och samhälle. Bland dessa projekt kan vi finna två av världens största batterifabriker med marin inriktning som producerar batterisystem till framdrift av fartyg, de ligger i Trondheim och Bergen. Ett nordiskt företag beställde robotar som ska användas till att montera aggregat för produktion av vätgas. Vätgas kommer att vara en stor del i den elektriska omställningen och möjliggöra att bland annat tunga fordon kan elektrifieras. I Sverige fick företaget en order på robotar för friktionsomrörningssvetsning (FSW) från en större lastbilstillverkare. Också där är det elektrifiering som är i fokus – robotarna ska användas till att sammanfoga batterier. 
 
Joacim Lorentsson, VD Kluster Nordic  & Ryssland
Till en kund i Finland leverera vi robotar till två batterifabriker, säger Joacim Lorentsson.
– Dessutom levererade vi laser- och hanteringsrobotar till ett svenskt batterilaboratorium.
Sammantaget ser vi detta som ett resultat av vår satsning på forskning och utveckling av nya teknologier och tillverkningsmetoder. Detta gör att vi kan erbjuda såväl partners som slutkunder produkter och lösningar som ligger i absolut framkant för att producera elektriska drivsystems komponenter så som batterier, bränsleceller och elektriska drivsystem.
Tillsammans med våra partners ser vi med tillförsikt an kommande år och den fortsatta gröna energiomställning som sker inom industri och transportsektorn.
Att vara med och bidra till denna gröna omställning är en extra bonus i vårt arbete, och som det ser ut just nu kommer det bara att bli mer av den varan.