Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

Expert på digitala lösningar tar plats i KUKA Nordics TechCenter

KUKA Nordic förstärker sin digitala kompetens med en ny medarbetare. Det handlar om Daniel Nilsson som går in som expert på KUKAs TechCenter iGöteborg, och som även kommer att arbeta med bolagets technical sales service.

den 27 januari 2023


Fokus digitala lösningar

Daniel Nilsson är en återvändare till KUKA Nordic. 2019 lämnade han företagets customer service för att bygga på sin tidigare utbildning – maskiningenjör och vidare studier i robotteknik – med  doktorandstudier i computer science vid Linnéuniversitetet.
När han nu är tillbaka på bolaget ser han en verksamhet som har gjort en märkbar förflyttning. – Företagets fokus på att vara ledande inom digitala lösningar är ytterligare accentuerat jämfört med när jag jobbade här tidigare. Det är helt rätt väg att gå, och en spännande utveckling som det känns stimulerande att vara en del av, säger han. 
Daniel Nilsson, Technical Sales Specialist 

Kunnande inom IoT

När det gäller privatlivet är Daniel Nilsson 34 år. Han har sambo och dotter och bor i Varberg, en stad känd för sin attraktionskraft på sommarturister i allmänhet och surfare i synnerhet. – Ja, jag är en hängiven surfare, det är ett av skälen till att vi flyttade dit, säger han.
Nu ser han fram emot att assistera KUKA Nordics kunder – med ett speciellt fokus på simulering, digitala tvillingar och annat som är förknippat med industrins omställning.
– Över huvud taget känns det bra att vara tillbaka och få arbeta med produkterna här, dessutom tillsammans med ett både trevligt och kunnigt gäng som jag känner sedan tidigare. Närmaste chefen, channel manager Micael Amandusson, gläder sig åt att ha kunnat värva tillbaka Daniel Nilsson till bolaget.
– Han kommer tillbaka med nya erfarenheter och stärkt kompetens. Industrins digitala förflyttning är ett område som är starkt i fokus för oss, och Daniels kunnande inom IOT och Internet 4.0 passar väl in i den strategin, säger han. 

– Han kommer tillbaka med nya erfarenheter och stärkt kompetens.

Micael Amandusson, Channel Manager KUKA Nordic AB