Välj din plats:

Land

Förenklad idrifttagning av nya robotar med hjälp av augmented reality

Vår nya programvara KUKA.MixedReality visualiserar robotcellens omgivning live på din smarttelefon. Detta bidrar till en snabb, säker och intuitiv idrifttagning av dina robotar. I appen visas verktyg och störgeometrier live på din mobila enhet. Tack vare det kan användaren upptäcka potentiella faror i ett tidigt skede och åtgärda dem innan roboten börjar arbeta.

den 29 januari 2024


Intuitiv idrifttagning är möjlig med hjälp av Augmented Reality (AR). Den verkliga världen sammanförs med den virtuella och robotcellens omgivning förses med digital information på ett lättåskådligt och okomplicerat sätt. Detta snabbar inte bara på installationsprocessen. Arbetet med roboten blir också säkrare eftersom fel snabbt kan upptäckas och åtgärdas.
Med hjälp av programvaran går det till exempel att simulera robotrörelser med en virtuell gripper. Om man upptäcker kollisionsrisk i AR-miljön kan dessa förhindras på ett tidigt skede i den verkliga miljön, så att varken roboten eller grippern skadas. KUKA.MixedReality består av appen KUKA.MixedReality Assistant och det extra mjukvarupaketet KUKA.MixedReality Safe som installeras på robotstyrningen.
KUKA.MixedReality hjälper dig att ta din robot i drift på ett snabbt, säkert och överskådligt sätt.

Snabb installation – med gratis app och lite hårdvara

KUKA.MixedReality är lätt att installera och använda: Användaren installerar den kostnadsfria appen KUKA.MixedReality Assistant på en smartmobil eller surfplatta. Appen hämtas på Apple App Store eller Google Play Store. All relevant information om roboten skickas direkt från roboten till den mobila enheten via en router eller accesspunkt (ingen KUKA-produkt) via Wi-Fi där den presenteras visuellt. Ytterligare hårdvara, t.ex. AR-glasögon, behövs inte. Istället installerar användaren teknologipaketet KUKA.MixedReality Safe som datakälla på robotstyrningen. För att Safe-funktionerna ska kunna användas måste ett KUKA.SafeOperation-mjukvarupaket vara installerat på styrningen.
För att använda KUKA.MixedReality behövs en kostnadsfri app och ett teknologipaket som installeras på robotstyrningen.

Grafiska visningsmöjligheter med KUKA.MixedReality

Appen KUKA.MixedReality Assistant visar direkt på roboten alla relevanta variabler grafiskt i realtid: kartesiska eller överträdda övervakningsrum, säkra verktyg och verktygssfärer. Det konfigurationsparametrarna för de olika rummen eller verktygen kan visas. Låter detta intressant? Då är det bara att ladda ner och testa appen helt gratis. Funktionerna kan även testas utan riktiga robotar tack vare ett inbyggt demoläge.

Augmented reality som en möjlighet för robotteknik och automation

”Augmented och mixed reality hör framtiden till och erbjuder också lovande möjligheter inom robotteknik”, förklarar Roland Ritter, Portfolio Manager Simulation på KUKA. ”Med KUKA.MixedReality blir installationen av våra robotar mer användarvänlig och säker. Detta gynnar våra kunder oavsett tidigare erfarenhet av automation.”
KUKA.MixedReality kan användas både av vana robotteknikanvändare och av nybörjare inom automation. 

Mer information om KUKA.MixedReality

Appens tillhörande teknologipaket beställs enkelt via my.KUKA Marketplace. Här kan du läsa mer om alla fördelar med KUKA.MixedReality.