Välj din plats:

Land

KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution är den perfekta följeslagaren för autonomt navigerande fordon. Oavsett om det rör sig om navigering, styrning, förvaltning eller övervakning: vår navigeringslösning tillgodoser alla mobilitetsbehov. 


Navigeringslösning för självständiga, mobila robotar

Mobila robotar tar emot kommandon via WLAN. De genomför alla kör- och hanteringsuppdrag helt självständigt. Med hjälp av algoritmer lokaliserar de sin position, planerar färdvägen och plockar upp laster.

Alla mobila robottekniksystem från KUKA kan utrustas med KUKA.NavigationSolution. Det gör dem flexibla och mobila. Navigeringslösningen omfattar dessutom ett perfekt parkhanteringssystem. Med passande gränssnitt uppfyller den kraven för mobil robotteknik i enlighet med Industrie 4.0

 

Vår smarta navigeringslösning består av

  • en industridator som är inbyggd både i det förarlösa transportsystemet och den faktiska navigeringsprogramvaran
  • en programvara som hanterar alla fordon och samordnar planeringen

Så fungerar KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution möjliggör en helt autonom process.

Fördelarna med KUKA.NavigationSolution

Autonom styrning

KUKA.NavigationSolution möjliggör autonom förflyttning av mobila plattformar – utan kollisionsrisk eller artificiella markeringar. Den medföljande programvaran registrerar alla data från säkerhetslaserskanners och hjulsensorer och skapar en omgivningskarta enligt SLAM-metoden (Simultaneous Localization and Mapping / Simultan Lokalisering och Kartläggning). Systemet reagerar på förändringar i omgivningen, vilket hela tiden sker i ett flexibelt logistiksystem. Plattformen kan köras helt och hållet längs definierade vägar tack vare användningen av virtuella spår.

KUKA.NavigationSolution omfattar alla komponenter för autonom navigering av fordonet. 

Flexibel integrering av programvara

KUKA erbjuder en Eclipse-baserad utvecklingsmiljö för Java-programmering av applikationer. Ett modulärt Java API med passande gränssnitt för att realisera mobil robotteknik gör det möjligt att integrera extern programvara. Befintliga plattformsparker uppdateras enkelt och ytterligare plattformar kan läggas till eller tas bort från systemet.

Exakt positionering

KUKA.NavigationSolution erbjuder följande funktioner för precisionspositionering av den mobila plattformen i valfri omgivning:

  1. Finlokalisering för exakt bestämning av fordonets position relativt ett objekt eller i en omgivning
  2. Finpositionering för att uppnå högre positioneringsnoggrannhet
  3. Relativpositionering med CAD-baserad följning och identifiering av objekt, t.ex. för att hämta last
Enkel, intuitiv och grafbaserad navigering

Hårdvaruoberoende programvara

KUKA.NavigationSolutions hårdvaruoberoende navigeringsprogramvaran kan användas till olika plattformskinematiker. Den kan hantera alla slags fortskaffningsprinciper, t.ex. holonoma fordon med Mecanum-hjul såsom KUKA omniMove. Maskinparametrarna ställs in via ett standardiserat gränssnitt.

Fritt skalbart, modulärt system

Ytterligare funktioner som identifiera och följa objekt och relativ positionering möjliggör planering anpassad till övriga systemdeltagare.