Välj din plats:

Land

Autogen skärning

Autogen skärning eller brännskärning räknas till de termiska separationsmetoderna. Denna teknik lämpar sig framför allt för olegerat och låglegerat stål samt gjutstål. Brännskärning är en beprövad metod för tjocka material.


Autogen skärning: tekniken

Vid autogen skärning hettas arbetsstycket först upp till antändningstemperatur på ytan. Därefter tillförs syre. Detta måste uppvisa en renhet på 99,5 procent.

Därigenom oxideras arbetsstycket. Dessutom blåser syrgasen ut den flytande metallen ur fogen. Det uppstår förbränningsvärme. Denna hettar i sin tur upp det närmast under liggande skiktet till antändningstemperatur. På så sätt fortsätter processen och skär igenom komponenten. 

Användningsområdet för autogen skärning är mångfaldigt: överallt där metaller med större tjocklek ska bearbetas och behandlas stöter man på denna teknik.

Automatiserad autogen skärning

Vid automatiserad autogen skärning kan resultaten reproduceras. Den beprövade brännartekniken och den automatiska tändanordningen sörjer för att processen startar friktionsfritt. Den säkra flamövervakningen och den automatiska håltagningen gör förbearbetning obehövlig.

Överallt där stål i olika tjocklekar måste skäras exakt och effektivt är automatiserad autogen skärning en beprövad teknik. I detta sammanhang lutar vi oss mot vår teknikdatabas. Här har vi samlat vår kunskap från tidigare projekt avseende material, plåttjocklekar, fogformer och skärhastigheter.

Autogen skärning: fördelarna

Valet av rätt skärmetod är – liksom för andra tekniker – beroende av behov och krav inom respektive produktion. De viktiga fördelarna med autogen skärning är:

  • Separation av komponenter med större materialtjocklek  
  • Låga investerings- och slitdelskostnader
Ring upp oss. Vi besvarar gärna dina frågor om tekniken autogen skärning.