Välj din plats:

Land

Extruderen

Extrudering

Vid extrusionen skapas olika profiler med hjälp av hetta och tryck. KUKA använder plastextrudering särskilt för biltillverkning: Med den flexibla robotlösningen sätts de extruderade tätningsprofilerna direkt på respektive komponent.


Extrudering: tekniken

Genom extrusion kan ändlösa tätningar tillverkas i olika former: Såväl hålkammarprofiler som läpprofiler är möjliga – eller en kombination av båda. 

 

Översikt över processen:

  1. Plastgranulatet smälts i en upphettad extruderingsmaskin.
  2. Via en slang pressas det flytande materialet under tryck genom ett munstycke.
  3. Därefter kyls den skapade profilen ned och strängen skärs av på det erforderliga stället eller lindas upp för att bearbetas på montageplatsen.

 

KUKA har utvecklat en särskild processteknik för flexibel extrusion av termoplastiska elastomerer (TPE): Tätningsprofiler i biltillverkningen kan därmed fixeras direkt på komponenten med hjälp av en robot. 

Automatiserad extrudering

Med robotstyrd extrusion automatiserar vi din produktion och utformar den flexiblare och därmed även effektivare.

 

Processbeskrivning

Vid denna lösning sitter extrusionsmunstycket inte längre fast på extruderingsmaskinen utan sitter rörlig på en robot. Extruderingsmaskin och extrusionsmunstycke är förenade med en upphettad och tryckstabil slang. Roboten följer med munstycket den avsedda banan på komponenten.

 

Vid automatiserad extrudering måste

  • flödeshastigheten för extrusionen och robotrörelsen synkroniseras och
  • kundindividuella lösningar (inga standardprodukter) hittas.

 

Genom vårt mångåriga knowhow i denna teknik och vår egen formtillverkning, där vi utvecklar och testar munstycken och producerar prototyper för provning, erbjuder vi den optimala extrusionsmetoden till varje kund.

Extrudering: fördelarna 

Genom den robotstyrda extrusionen kan vi göra slå ihop två processteg – skapandet av profilen och montaget – till ett. Därigenom får du

  • mer flexibilitet
  • kortare cykeltid och
  • således en lönsammare produktion.

 

Dessutom kan vi tack vare tätningsmaterialet TPE tillverka komplexa och mångfaldiga profiler och former.

Det finns ett passande extrusionsförfarande även för din produktion. Ring upp oss!