Välj din plats:

Land

Flänsning

Flänsning är en omformnings- och förbandsteknik inom plåtbearbetningen. Med denna teknik kan komponenter av likadana eller olika material sammanfogas – en orsak till att metoden ofta används i bilindustrin. 


Flänsning: tekniken

Vid flänsning, som även kallas fållning, omformas plåtdelar för att därefter förbindas formpassande genom svetsning eller lödning. För detta böjs först plåtens kant. Komponenten styvnar och kan därefter fogas.

Vid flänsning fogas bland annat olika komponenter. Denna fördel är till nytta i bilindustrin och därmed kan förband mellan plåt och plast förverkligas.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Automatiserad flänsning

Beroende av produkt och process avgör vi över den idealiska falsningsmetoden. Vid flänsning framkommer då – beroende av respektive komponent – två system:

  1. Med table top-falsning, ett automatiskt elektromekaniskt system, är en processäker falsning av olika material möjlig. Denna metod lämpar sig särskilt för produktion med högre stycktal.
  2. Vid rullfalsning bearbetar en industrirobot komponenten med hjälp av ett rullfalshuvud. Metoden utmärker sig framför allt genom sin flexibilitet. Helt i andan för Industrie 4.0 kan roboten falsa olika komponenter. Såväl rullbyte som annan teknik kan snabbt realiseras med en robot.

Därutöver är även en hybridlösning från dessa två system tänkbar vid flänsning.

Flänsning: fördelarna

Genom flänsning ökas hållfastheten hos tunna komponenter. Dessutom erbjuder denna teknik följande fördelar:

  • Du kan sammanfoga den mest skiftande material – från aluminium via stål fram till plaster
  • Du får kortare cykeltider: Den flänsmonterade flänsrullen löper över komponenten, tätt synkroniserad med robotens rörelse. Därmed kan 50 procent av produktionstiden sparas in.
  • Du höjer produktkvaliteten, eftersom falsningsförloppet kan styras exakt.

Tillsammans med dig sörjer vi för den optimala flänsningslösningen kommer till användning i din produktion. Ring upp oss så diskuterar vi din konkreta produktionssituation.