Välj din plats:

Land

Magnetarc-svetsning

Magnetarc-svetsning räknas in bland pressvetsmetoderna med magnetiskt rörlig ljusbåge under skyddsgas. Med denna teknik kan hålprofiler förenas med väggtjocklekar på upp till 10 millimeter. Därmed kan till exempel kraftöverföringsaxlar av stål eller axlar av twist beam-typ svetsas för axeln. 


Magnetarc-svetsning: tekniken

Magnetarc-svetsning kan delas in i fyra faser:
  1. Startfas: De inspända komponenterna sätts i kontakt. Därefter kopplas svetsströmmen på.
  2. Tändning: En definierad lyftrörelse hos komponenterna tänder ljusbågen. Denna sätts i rotation med hjälp av ett magnetfält.
  3. Värmetillförsel: Den roterande ljusbågen värmer upp svetsytan. Ljusbågens rotationshastighet och bana styrs exakt, liksom även energimatningens förlopp och kvantitet.
  4. Pressfas: Komponenterna sammanfogas med varandra i ett pressförlopp. Presshastighet och -kraft är komponentspecifikt definierade.

En förutsättning för denna pressvetsmetod är att du använder ledande, smältbara material och att komponenterna har rörformiga tvärsnitt. Väggtjockleken vid Magnetarc-svetsning är 0,7 till 10 millimeter.

Automatiserad Magnetarc-svetsning

Från delautomatisering med linjäraxlar över koncept med robotar och fram till helt integrerade lösningar  som kund hos KUKA får du ett paket för Magnetarc-svetsning som är perfekt anpassat till din produktion. 3D-processimulationer stöder oss i detta. Därmed optimerar vi i god tid med avseende på produktionsförlopp, robotintegration och samverkan människa-robot.

Samtidigt är vi måna om energi- och resurseffektivitet och ökar därmed lönsamheten i din produktion.

Magnetarc-svetsning: fördelarna

Tekniken Magnetarc-svetsning medför framför allt tre fördelar:

  1. Kostnadsbesparingar: Vid mycket korta svetstider behövs inget extramaterial vi Magnetarc-svetsning.
  2. Högsta svetskvalitet: Tekniken utmärker sig med liten skevhet och hög reproducerbarhet.
  3. Processäkerhet: Tack vare en god processtyrning och -övervakning behåller du kontrollen hela tiden.
Gärna kommer vi till ditt företag och diskuterar Magnetarc-svetsning. Ring upp oss, vi ger dig råd.