Välj din plats:

Land

Spuitgieten

Pressgjutning

Gjuteriprodukter utgör grunden för otaliga vardagsföremål – från smarttelefon till bilväxellåda. Denna typ av komponenter tillverkas oftast genom pressgjutning. KUKA erbjuder integrerade automationskoncept, avstämda mot varandra.


Pressgjutning: tekniken

Vid pressgjutning pressas den flytande metallen under högt tryck in i en gjutform där den stelnar. Med detta förfarande uppnås trots den höga hastigheten en hög gjutkvalitet och det lämpar sig särskilt väl för tunna plåtar.

Det speciella med denna gjutteknik är en permanent gjutform som - när den väl är tillverkad - kan användas för tiotusentals delar. Av detta skäl används pressgjutning framför allt inom serieproduktion av konstruktionsdelar.

Automatiserad pressgjutning

KUKA täcker med pressgjutmaskinerna alla uppgifter in området pressgjutning: Med början i den gjuttekniskt korrekta uttagningen ur pressgjutmaskinen via formsprutning och avsvalning av komponenterna med påföljande avgradning med avgradningspressar och avgradningsverktyg.

Från processimulering och visualisering via följdbearbetning till cellstyrning och kvalitetssäkring finns genomgående, beprövade, ena lösningar – från komponentuttagningen fram till den färdiga komponenten.

Pressgjutning: fördelarna

  • Hela anläggningen styrs genomgående och utan gränssnittsproblem.
  • En beprövad programvara som utvecklats hos oss sammanbinder alla komponenter samt kringutrustningen.
  • På grundval av VDMA:s gränssnittsnormering DISPO samlar robotstyrningen in information från alla aktiva komponenter samt kringenheter och analyserar den som styrande system.
  • En monitor i manöverhuset på gjutcellen tillhandahåller i ett ögonkast all produktionsrelevant information.
  • Särskild vikt läggs på energibesparingen – på en marknad som är ytterst beroende av energikostnader.
  • Pressgjutning lämpar sig för tunnväggig, komplex komponentgeometri.
  • Tekniken garanterar en hög måttbeständighet vid hög processtabilitet.
  • Pressgjutning är mycket ekonomisk vid korta gjutcykler och hög mängdkapacitet.