Välj din plats:

Land

Pulverbågssvetsning

Pulverbågssvetsning, räknas in bland ljusbågsvetsmetoderna. Den lämpar sig särskilt väl för plåttjocklekar mellan 2 och 100 millimeter. Används typiskt i tungmetallindustrin. 


Underpulversvetsning: tekniken

Underpulversvetsning är särskilt effektiv och ekonomisk vid tjockare plåtar och långa svetsfogar. Eftersom UP-svetsning kan uppnå mycket hög avsmältningskapacitet används den framför allt inom skeppsbyggnad, inom järnvägsindustrin samt för uppförande av vindkraftsanläggningar.

Vid underpulversvetsning svetsas arbetsstyckena samman med hjälp av en ljusbågeDet speciella med denna metod utgörs av det grovkorniga pulver som automatiskt tillförs processen. Detta pulver smälts av ljusbågen. Det flytande slagget lägger sig på den flytande metallen och skyddar den mot skadlig påverkan från atmosfären.

Automatiserad underpulversvetsning

Sedan flera år redan integrerar vi underpulversvetsning i olika produktioner – från rälsfordonstillverkning till olika tillämpningar inom stål-, container- och nyttofordonstillverkning. Beroende av kravprofil väljer vi den rätta varianten för dig. Oavsett om det gäller enkeltråds-dubbeltråds- eller till och med tandemsvetsning.

Underpulversvetsning: fördelarna

Metoden underpulversvetsning erbjuder förutom den höga avsmältningskapaciteten framför allt följande fördelar:

  • låga emissionsgaser
  • utomordentlig spaltöverbyggnad
  • höga svetshastigheter
Bli kund hos KUKA och automatisera din produktion med våra industrirobotar för underpulversvetsning. Ring upp oss och låt oss diskutera om den optimala lösningen för dig.