Välj din plats:

Land

KS vridtrumma: mästaren på verktygsväxling

KS vridtrumma gör verktygsväxlingen i karosstillverkningen busenkel. Trumsystemet från KUKA är modulärt och anpassas individuellt efter kundernas önskemål. 


Större variantmångfald och kortare produktcykler är krav som även karosstillverkningen ställs inför. Olika modeller behöver olika verktyg. KS vridtrumma utgör en viktig komponent som med hjälp av sin vridmekanism bidrar till en hög typflexibilitet

Så fungerar KS vridtrumma

Inom fordonstillverkning sörjer trumman för en smidig verktygsväxling. Olika robotar som positioneras runt trumman kan lägga i, bearbeta och plockar ur komponenter.

Alternativt lägger operatören i komponenterna själv. Robotarna, som står mittemot trumman, tar över nästa steg i tillverkningen.

KS vridtrumma finns ett stort antal olika utföranden: sju längder, nio höjder, tre trumkroppar, två drivningar och två medier. Utifrån detta kan du sätta ihop precis det trumsystem som du behöver.

Fördelar med KS vridtrumma

  • Modulär: Sätt ihop det system som är optimalt för dig med hjälp av de enskilda komponenterna.
  • Nästan underhållsfri: Beprövade komponenter minskar risken för driftstopp.
  • Mångsidig: Den modulära principen ger dig maximal flexibilitet