Välj din plats:

Land

Komponentmatning

Inom modern anläggningskonstruktion blir den maskinstyrda komponentmatningen allt mer självklar. Den möjliggör smala strukturer och säkra produktionsprocesser för alla komponenter.

Komponentmatningen med KUKA-produkter är inte bara optimalt effektiv, utan innebär även en rad fördelar: Transportera komponenter av olika storlek med minimal energiförbrukning i din anläggning, och dessutom med mycket lågt platsbehov.