Välj din plats:

Land

Ingenjörskonst: Experter på din automatiserade produktion

Som experter på produktionsautomatisering erbjuder KUKA effektiva lösningar som baseras på lång integrationserfarenhet och helhetliga ingenjörstjänster. KUKA står för tids- och kostnadseffektiv ingenjörskonst med korta utvecklingsfaser.


Besök din framtida fabrik redan idag

Förbered din produktion inför morgondagen redan idag. Vi gör en virtuell 3D-avbildning av dina produkter och anläggningar och utvecklar en lämplig processkedja. Den virtuella idrifttagningen gör det möjligt att överföra delar av den faktiska idrifttagningen till den digitala modellvärlden. Därmed skapar KUKA grunden för en heltäckande integrering av alla anläggningskomponenter.

Enkel styrning för komplexa anläggningar

Tack vare intelligent styrning av komplexa anläggningarna och exakt kontroll av viktiga processparametrar kan KUKA implementera effektiva lösningar för automatisering av produktionen. Den perfekt anpassade programvaran för systemkomponenterna – från roboten till hela anläggningen – utgör en viktig del av KUKAs ingenjörslösningar. Med vår ingenjörskonst kan information effektivt behandlas, bytas ut och integreras på en konsekvent och neutral plattform. KUKA lägger stor vikt vid enkel programmering och användarvänlig manövrering.

Felfri tillverkning tack vare intelligent sensorsystem

Dina tillverkningsprocesser övervakas av visionssystem och sensorteknik. Dessutom kontrolleras arbetsstyckenas position av intelligenta kamerasystem, så att lägestoleranserna kan jämnas ut innan de bearbetas. Som experter på din automatiserade produktion integrerar vi den passande sensorlösningen och undviker på så sätt produktionsfel.
KUKA Systems ingenjörskonst – sensorsystem

Effektivt materialflöde med KUKAs ingenjörskonst

Vi fokuserar på materialflödet och logistiken redan vid utformningen av den passande anläggningsritningen. Baserat på din anläggning utvecklar vi effektiva logistik- och personalkoncept. Dessutom kontrollerar vi platstillgängligheten och åtkomligheten och integrerar transportsystem mellan stationerna.

Oberoende och processneutral

KUKAs process- och teknikrådgivning är oberoende och processneutral. Resultatet är nämligen det viktigaste: den passande ingenjörslösningen för din produktion.

Säkra investeringar med Virtual Engineering

Med hjälp av den virtuella idrifttagningen förkortar du inte bara utvecklingstiderna avsevärt, utan undviker även driftstopp och produktionsstopp. Först skapar vi virtuella 3D-modeller av sina anläggningar och produkter med dina resurser och byggnadsmässiga förhållanden som utgångspunkt. Utöver maskineriet ingår även installationsvägar, elektriska resurser och eventuella hinder i modellen för att skapa ett optimalt koncept för robotuttagning och säkerhet i din produktion.

Därefter integrerar vi allt detta i en konsekvent processkedja och simulerar materialflödet i realtid. Virtual Engineering gör det möjligt att styra, testa, verifiera och optimera materialflödet virtuellt.

Fördelarna med virtuell idrifttagning

Den virtuella idrifttagningen överför delar av den faktiska idrifttagningen till den digitala modellvärlden. Fördelarna med virtuell idrifttagning blir särskilt tydliga vid integreringen av nya komponenter tillsammans med befintliga anläggningar: Långa driftstopp och produktionsstopp undviks.

Virtual Commissioning hos KUKA

Konsekvent processkedja

För att systemkomponenter från olika tillverkare ska kunna integreras helt och fullt är det viktigt att samspelet är optimalt. Genom den virtuella idrifttagningen och KUKA TechCenter skapas verklighetstrogna försök som levererar riskfri och pålitlig information. Den virtuella idrifttagningen utgör därmed en grundpelare för en heltäckande integrering och konsekvent processkedja.