Välj din plats:

Land

KR 1000 titan

KR 1000 titan är vår kraftfulla robot för tunga laster. Denna sexarmade robot förflyttar de tyngsta delar och komponenter säkert och exakt även över stora avstånd.


KR 1000 titan är den första sexaxlade tunglastroboten med öppen kinematik och oslagbar bärlast. Den kan flytta de tyngsta laster så långt som 6,5 meter med bibehållen precision och snabbhet. Motorblock, stenar, glas, stålbalkar, fartygs- och flygplansdelar, marmorblock, betongmoduler – KR 1000 titan hanterar vilken tung last som helst. För speciella tillämpningar finns ett Foundry-utförande med ett optimalt förhållande mellan räckvidd och bärlast. Roboten kan även fås som pallastare för palletering av tunga laster upp till 1,3 ton.

750 - 1300 Bärlast i kg

3202 - 3601 Räckvidd i mm

Fördelar


Hög dynamik

KR 1000 titan hanterar de tyngsta delar och komponenter på ett lika exakt som säkert sätt. Roboten är en garant för optimala cykeltider tack vare dess höga hastighet och dynamiska accelerationsförmåga.

Maximal produktivitet

KR 1000 titan har en mycket hög robotnoggrannhet vilket gör att du producerar med högre kvalitet och sänker kostnaderna. De få störande konturerna utökar det effektiva arbetsutrymme som roboten kommer åt.

Mer flexibilitet

KR 1000 titan öppnar upp för många olika tillämpningar: Som pallastare, eller i kombination med en linjärenhet, förstorar du robotens manöverutrymme. Roboten låter sig enkelt integreras i anläggningar och system utan fundamentanpassningar.

KR 1000 titan i gjutindustrin

KR 1000 titan är en idealisk robot för kontaktgjutning av flytande järn.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR 1000 titan

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR 1000 titan (6 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 1000 L750 titan
Nominell totallast
750 kg
Max. räckvidd
3601 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
 • Nominell totallast 750 kg
 • Max. räckvidd 3601 mm
 • Utförande Standard
 • Utförande omgivning Standard
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 L750 titan F
Nominell totallast
750 kg
Max. räckvidd
3601 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
 • Nominell totallast 750 kg
 • Max. räckvidd 3601 mm
 • Utförande Standard
 • Utförande omgivning Foundry
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 L950 titan PA
Nominell totallast
950 kg
Max. räckvidd
3601 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
 • Nominell totallast 950 kg
 • Max. räckvidd 3601 mm
 • Utförande Pallastare
 • Utförande omgivning Standard
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 titan
Nominell totallast
1000 kg
Max. räckvidd
3202 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
 • Nominell totallast 1000 kg
 • Max. räckvidd 3202 mm
 • Utförande Standard
 • Utförande omgivning Standard
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 titan F
Nominell totallast
1000 kg
Max. räckvidd
3202 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
 • Nominell totallast 1000 kg
 • Max. räckvidd 3202 mm
 • Utförande Standard
 • Utförande omgivning Foundry
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 1300 titan PA
Nominell totallast
1300 kg
Max. räckvidd
3202 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
 • Nominell totallast 1300 kg
 • Max. räckvidd 3202 mm
 • Utförande Pallastare
 • Utförande omgivning Standard
 • Monteringsläge(n): Golv
KR 1000 1300 titan PA-F
Nominell totallast
1300 kg
Max. räckvidd
3202 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
 • Nominell totallast 1300 kg
 • Max. räckvidd 3202 mm
 • Utförande Pallastare
 • Utförande omgivning Foundry
 • Monteringsläge(n): Golv
%x av %y robotar synliga