Välj din plats:

Land

Vår högpresterande robot blir digital: Nya KR QUANTEC

Den nya generationen av vår beprövade allroundrobot i den höga bärlastklassen har förvandlats till en digitaliserad, högflexibel maskin. KR QUANTEC kan ställas om för olika produktionsprocesser med en enkel knapptryckning.


Maximal prestanda: Nya KR QUANTEC har mer prestanda, positionsnoggrannhet och snabbhet än någonsin tidigare

KR QUANTEC har en rad egenskaper som återfinns hos högpresterande vinnare.

Hårdvara blir till programvara  tack vare uppgraderingsbara digitala Motion Modes 

Som världens första industrirobot erbjuder KR QUANTEC digitala rörelselägen, så kallade Motion Modes. Dessa programvarutillägg aktiveras enkelt på robotstyrningen och optimerar robotens prestanda för viktiga produktionsprocesser. Beroende på vilket arbetssteg roboten ska utföra kopplar man om mellan olika Motion Modes. Detta gör roboten till en flexibel assistent i produktionen.

 • Performance Mode: Ett rörelseläge med många användningsområden, exempelvis hanteringsuppgifter, punktsvetsning, bearbetning samt betjäning av andra maskiner.

 • Path Mode: Används vid bankörning och ökar precisionen både vid låga och höga banhastigheter – exempelvis vid limning, mätning eller laserapplikationer.

 • Dynamic Mode: Detta läge väljer man när målet är att reducera cykeltiderna. Dynamic Mode ger KR QUANTEC mer hastighet och reducerar cykeltiderna med ca 10 %.

Imponerande värden för Total Cost of Ownership (TCO): signifikant sänkning av löpande kostnader

Färre reservdelar än den tidigare modellen, lägre energiförbrukning och förenklad idrifttagning leder till permanent sänkta driftskostnader. Till detta kommer ett innovativt service- och underhållskoncept för optimal lifecycle efficiency.

 • 50 % färre reservdelar

  Snabbare byten, högre tillgänglighet
 • Lägre energiförbrukning

  10 % mindre än jämförbara konkurrerande maskiner 

 • Litet utbildningsbehov

  Byggd med beprövad KUKA-teknik
 • Förenklad idrifttagning

  Snabbare kalibrering och ännu bättre Engineering Tool

Innovativt underhållskoncept ger optimal lifecycle efficiency.

Med nya KR QUANTEC drar du nytta av lifecycle efficiency-principen. Robotens design gör att underhålls- och reparationstider minskar kraftigt, vilket ger betydligt längre servicefria intervall och ännu högre maskintillgänglighet.
 • Mean Time Between Failure nu 500 % längre

  MTBF: 400 000 driftstimmar

 • Mean Time To Repair nu 75 % kortare

  MTTR: 0,25 driftstimmar

 • Mean Time To Maintenance nu minskad med 60 %

  MTTM: 4,83 driftstimmar

 • Extremt hög teknisk tillgänglighet

  99,999 %

Tekniskt oslagbar i alla produktionsområden 

Om man lägger ihop alla innovativa funktioner och egenskaper är nya KR QUANTEC tekniskt sett den mest avancerade roboten i den höga bärlastklassen. Att robotens bärlast kan ökas på ute på fältet gör den dessutom ytterst flexibel. Dessa och ytterligare innovationer gör nya KR QUANTEC till en säker investering i din framtida produktion.


 • Högre axelhastighet

  Nya KR QUANTEC är en garant för maximalt korta cykeltider tack vare den förbättrade drivtekniken
 • Ny olje- och tätningsteknik

  Ett komplett överarbetat koncept med den allra senaste tekniken. Resultatet är en robot med maxad prestanda.
 • Optimerat arbetsområde ger mer flexibel drift

  Nya KR QUANTEC når nästan varenda punkt i en robotcell – exempelvis i riktning axel 2 där arbetsområdet har utökats avsevärt.
 • Större utbud av robotspecifika tillval

  Extra anslag, energiförsörjningar, perifer utrustning såsom monteringsstativ i olika höjd, specialiserade linjärenheter

Flexibel cell- och anläggningsplanering

Nya KR QUANTEC förenklar den tekniska projektutvecklingen även i komplexa situationer: De nya robotarna har 10 % mindre konturer, en ännu mer strömlinjeformad hand samt ett mindre koldioxidavtryck. Den innovativa energiförsörjningen har fått optimerade konturer. Detta underlättar simuleringar och gör att celler kan planeras till en lägre kostnad. Likaså har robotarnas avsevärt kortare eftersläpningssträckor efter stopp gjort att celler och anläggningar kan göras kompaktare, vilket ger flexibilitet när anläggningar planeras och byggs.

Optimal cell- och anläggningsplanering – med reducerade konturer och minimalt koldioxidavtryck. 

Optimalt robotutbud för ännu kortare leveranstider

Söker ni en allroundrobot som kan användas inom nästan alla branscher? Då är nya KR QUANTEC rätt val för er. Vår robot erbjuder det högsta bärlast- och räckviddsutbudet på marknaden i segmentet för höga bärlaster: från 120 till 300 kg resp. 2700 till 3900 mm. Den nya generationens KR QUANTEC kan levereras i en lång rad specialutföranden, exempelvis som tak-, gjuteri-, konsol- eller presskedjerobot. Vårt optimerade utbud gör att vi kan leverera snabbare.

Läs mer om vilka robotmodeller som kan beställas i den nya KR QUANTEC-serien.

Produktivitetsökning trots brist på behörig personal: Hur industrin kan förbli konkurrenskraftig genom att automatisera med KR QUANTEC.

Brist på behörig personal, globalisering, digitalisering – det gäller att hitta lösningar för att industrin, liksom små och medelstora företag, förblir konkurrenskraftiga. Automation är en helt nödvändig komponent. På så sätt säkrar man kvaliteten och höjer samtidigt produktiviteten. En investering som betalar sig.

Hur kan du säkra din framtida produktion? Investera i automation!

Ladda ner vårt White Paper utan kostnad

 Uppgraderingsbara Motion Modes, möjlighet att öka robotens bärlast ute på fältet, många specialvarianter: Nya KR QUANTEC är en säker investering i din framtida produktion.

Wolfgang Bildl, Dipl. Wi-Ing. (FH), Product Manager