Välj din plats:

Land

Draaitafel

Tvåaxlad lägesställare KP2-HV

KP2-HV är en kompakt och flexibel lägesställare som möjliggör optimal bearbetning av arbetsstycken med en vikt upp till 500 kilo. Den erbjuder maximal frihet när du planerar en anläggning.


Fördelar med den kompakta tvåaxelslägesställaren KP2-HV:

  • Hög flexibilitet

Tack vare den kompakta designen och platsbesparande uppställningsytan integreras lägesställaren KP2-HV enkelt och flexibelt på en liten yta.

  • Valfritt monteringsläge

KP2-HV kan monteras i valfritt läge: i golvet, taket, på väggen eller i vinkel.

  • Optimal åtkomst av arbetsstycket

Det stora lutningsområdet på +/- 135° och den smala konturen gör att arbetsstycket alltid är tillgängligt och kan hållas i optimal position – t.ex. vid svetsning, fräsning eller limning.

  • Hög positioneringsprecision

Med en repeternoggrannhet på 0,009° per axel arbetar KP2-HV mycket noggrant och tillförlitligt.

  • Central matning

KP2-HV möjliggör en extra processvänlig medietillförsel i planskivans mitt.

  • Enkelt att utöka arbetsutrymmet

Som tillval finns staplingsbara monteringsstativ i höjderna 200 mm och 400 mm. Med dessa erhålls skräddarsydda inläggningshöjder – med bibehållen lutningsvinkel.

  • Elektriskt isolerade planskivor:
    Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  •  Hög svetseffekt

Svetsa med upp till 500 A vid 100 % inkopplingstid.

Data och andra modeller av KP2-HV


KP2-HV500

Nominell bärlast

500 kg

Inläggningshöjd

500 mm

 Repeternoggrannhet position, axel 1

0,009° 

 Repeternoggrannhet position, axel 2

0,009° 

Lutningsområde

+/- 135°

Vridområde standard

Ändlöst

Vridområde med energiförsörjning

+/- 185°

 Rotationstid axel 1 (180°)

1,9 s 

 Rotationstid axel 2 (180°/360°)

1,8 s/3,1 s

 Monteringsläge

Golv, vägg, vinkel, tak

 Tillval: Nominell svetsström (100 % ED), ändlöst roterande

500 A

 Tillval: Nominell svetsström (60 % ED), ändlöst roterande

590 A