Välj din plats:

Land

Treaxlig lägesställare KP3-V2H

Den treaxliga lägesställaren KP3-V2H med två bearbetningsstationer ger stor flexibilitet vad gäller bärlaster, verktygsradier och avståndet mellan planskivorna. Den finns med 500, 750, 1 000 och 1 500 kg bärlast. 


Fördelar med den treaxliga lägesställaren KP3-V2H:

  • Maximal flexibilitet: Ställ in dimensionerna för uppbyggnaden exakt. Det finns olika verktygsradier och planskiveavstånd att välja mellan.
  • Identisk hålbild: Alla 3-axliga lägesställare KP3-V2H har samma identiska hålbild för säker planing och sömlös integration vid uppbyggnaden.
  • Kompakt konstruktion: Designen av den 3-axliga lägesställaren KP3-V2H är utformad med minsta möjliga yttermått och med platsbesparande dimensioner.
  • Enkel integrering: Längdutjämningen på 5mm som är integrerad i motlagret möjliggör utjämning av toleransen för arbetsstyckeshållare. 
  • Elektriskt isolerade planskivor: Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  • Hög svetseffekt: Svetsa med upp till 1000 A vid 100 % inkopplingstid.

Jämförelse av data för och varianter av lägesställaren:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
nominell bärlast, varje sida 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Verktygsradie
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Planskivavstånd
(i steg om 200mm)
1.600 till 3.000 mm 1.600 till 3.000 mm 1.600 till 3.000 mm 1.600 till
3.000 mm
Införingshöjd 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Repeternoggrannhet position axel 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Repeternoggrannhet position axel 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Vridområde axel 1
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Vridområde axel 2/3
med energiförsörjning
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Vridområde axel 2/3
utan energiförsörjning
ändlöst ändlöst ändlöst ändlöst
Rotationstid (180°) axel 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Rotationstid (180°/360°) axel 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Tillval: Nominell svetsström
(100 % ED), ändlöst roterande
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED), ändlöst roterande
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A