Välj din plats:

Land

KUKA Education: Kunnande för framtiden

För blivande yrkeskunniga är fördjupade kunskaper inom robotik och automation av största vikt. KUKA Education ger skolelever och studenter möjlighet till en praktiskt inriktad utbildning med maskin- och programvara som motsvarar industristandarden. Denna utgörs antingen av färdiga utbildningsceller för grundutbildning eller komponenter som är individuellt anpassade efter dina lösningar. 


Robotar i praktiken på nära håll

KUKA Education erbjuder robotceller för yrkesutbildning. Utbildningsanstalter har möjlighet att erbjuda sina elever och studenter tillgång till KUKA utbildningsceller direkt på själva studieorten. På så sätt tillägnar sig unga förmågor värdefulla baskunskaper om robotteknik och automatisering på plats – teorin kompletteras med praktiska och verklighetsanknutna kunskaper.

Med det utbildningsmaterial som finns tillgängligt för detta ändamål kan lärare och utbildare få tillgång till det utbildningsmaterial som har prövats och testats i åratal på KUKA och komma igång med utbildningen omedelbart.

Ready-to-use-startpaket: det optimala undervisningsprogrammet för studenter och lärlingar. Robotar börjar användas allt mer även utanför tillverkningsindustrin. För digital natives-generationen, som växer upp med internet, smartphones och surfplattor, är den allt mer digitala vardagen självklar. Vi vill stödja det naturliga umgänget med den digitala världen och visa unga människor möjligheterna med robotteknik så tidigt som möjligt. Det gör teorin levande och gynnar inledningsvis den praktiska kompetensen under utbildningen. Med KUKA Education förbereder vi studenterna för framtidens marknad.

Kundanpassande lösningar

KUKA Education utbildningsceller är självförsörjande redan från fabriken. För individuella lösningar, integrering i lärsystem eller uppgradering av befintliga anläggningar erbjuder KUKA vid behov även ett sortiment av komponenter med motsvarande programvara, utbildning och kundtjänst.

Direkt efter att du har registrerat dig har du tillgång till många funktioner. Efter verifiering av ditt konto får du också företagsspecifik information och förmåner. Denna säkerhetsprocess för din individuella inloggning och kan ta några dagar.
.

Är du intresserad av en träningscell?

Vi erbjuder dig gärna en produktpresentation och paket med tillval för dina individuella behov om så önskas. Skicka oss gärna en förfrågan.