KUKA.Gripper&SpotTech

Med programvaran KUKA.Gripper&SpotTech förkortas idrifttagningstiden och det blir enklare att avhjälpa driftsrelaterade problem och fel. Med denna programvara kan ditt robotsystem styra verktyg och gripdon i sitt arbetsområde.

Användningsområden för programvaran

Med KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 kan ditt robotsystem styra och övervaka verktyg och gripdon i sitt arbetsområde. Konkreta användningsområden är materialhantering och punktsvetsning med pneumatiska svetstänger. Något som går extra snabbt och smidigt att programmera är hanteringsuppgifter med KUKA:s robotar.

Funktioner i KUKA.Gripper&SpotTech 4.0

  • 16 fritt konfigurerbara gripdon
  • 256 konfigurerbara svetsprogram
  • Gripdonsvillkor som övervakas statiskt och dynamiskt
  • Obegränsat antal gripdonssymboler som kan definieras av användaren
  • Fritt programmerbara felavhjälpningsrutiner
  • Grafiskt användargränssnitt med kontrollampor, statusindikering och onlineanpassning
  • Anpassningar görs med WorkVisual 4.0 – produktionsrelevanta element anpassas på SmartPad

Systemkrav för Gripper&SpotTech 4.0

KUKA.GripperSpotTech 4.0 är en efterföljare till GripperSpotTech 3.x som erbjuder betydligt fler funktioner. Den är därför inte kompatibel med tidigare versioner.


Cookie-inställningar OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

Cookie-inställningar