Välj din plats:

Land

KUKA.Gripper&SpotTech

Med programvaran KUKA.Gripper&SpotTech förkortas idrifttagningstiden och det blir enklare att avhjälpa driftsrelaterade problem och fel. Med denna programvara kan ditt robotsystem styra verktyg och gripdon i sitt arbetsområde.


Användningsområden för programvaran

Med KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 kan ditt robotsystem styra och övervaka verktyg och gripdon i sitt arbetsområde. Konkreta användningsområden är materialhantering och punktsvetsning med pneumatiska svetstänger. Något som går extra snabbt och smidigt att programmera är hanteringsuppgifter med KUKA:s robotar.

Funktioner i KUKA.Gripper&SpotTech 4.0

  • 16 fritt konfigurerbara gripdon
  • 256 konfigurerbara svetsprogram
  • Gripdonsvillkor som övervakas statiskt och dynamiskt
  • Obegränsat antal gripdonssymboler som kan definieras av användaren
  • Fritt programmerbara felavhjälpningsrutiner
  • Grafiskt användargränssnitt med kontrollampor, statusindikering och onlineanpassning
  • Anpassningar görs med WorkVisual 4.0 – produktionsrelevanta element anpassas på SmartPad

Systemkrav för Gripper&SpotTech 4.0

KUKA.GripperSpotTech 4.0 är en efterföljare till GripperSpotTech 3.x som erbjuder betydligt fler funktioner. Den är därför inte kompatibel med tidigare versioner.


Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar