Välj din plats:

Land

KUKA iiQoT: Databaserat mervärde för dina robotar med IIoT

Smidiga lösningar för databaserad automation: Med KUKA iiQoT maximerar du antalet timmar som roboten är i drift. Den centrala IIoT-plattformen ("Industrial Internet of Things") tillhandahåller all viktig data i realtid. Resultatet är effektivare än fjärrövervakning och felsökning i robotsystem. 


En plattform för alla robotar: Big Data för övervakning, visualisering och felavhjälpning

Vilken status har roboten? Hur effektivt arbetar den? Och hur arbetar hela företagets robotflotta just nu? KUKA iiQoT hjälper dig att hålla koll på all statusinformation. Här omfattas inte bara hårdvara och programvara, utan även styrutrustning. Den centrala plattformen drar nytta av alla fördelar som Industrial Internet of Things erbjuder och visar hela robotflottans data på en dashboard på ett transparent och överskådligt sätt. Denna är åtkomlig från valfri plats och vid valfri tidpunkt. Till de viktigaste funktionerna hör anläggningshantering, förebyggande underhåll, felidentifiering samt varningsmeddelanden . KUKA iiQoT visualiserar inte bara rådata utan tillhandahåller kompletterande orienteringsparametrar som underlättar tolkandet av systemmeddelanden liksom den efterföljande felavhjälpningen. IIoT-plattformen lämpar sig både för små och stora flottor. Kort och gott: Plattformen banar vägen för framtidens smarta fabriker.

IIoT: Enkel att använda och lämpar sig för alla industriella tillämpningar 

Ett utmärkande drag hos KUKA iiQoT är dess utbyggbara programvaruarkitektur. IIoT-plattformen är uppbyggd av enskilda moduler, vilket ger god överblick. Varje modul erbjuder värdefulla funktioner för olika industriella tillämpningar. Översikt över alla fördelar och möjligheter: 
 • Optimera flottan

  • Hantera anläggningar och maskiner
  • Kontrollera att anläggningen är skyddad och säker
  • Utför underhåll på robotar
 • Felsökning och felavhjälpning

  • Skicka meddelanden till vissa personer vid problem
  • Snabbare felsökning
  • Högre tillgänglighet
 • Få en snabb överblick över viktiga data

  • Transparent information om robotflottan tack vare användandet av IIoT-tekniker
  • Fjärrövervakning från andra geografiska platser
  • Åtkomst av alla viktiga data från valfri enhet
 • Ännu effektivare produktion

  • Gör ditt system så produktivt det går
  • Identifiera förbättringspotential i din industriella tillämpning
  • Vidta målinriktade åtgärder

Undvik produktionsstopp med hjälp av IIoT-applikationer

KUKA:s IIoT-programvara har industriföretags behov i fokus: Färre driftstopp och maximal tillgänglighet. Detta uppnås tack vare optimal interaktion mellan de olika modulerna, t.ex. ”Condition Monitoring”, ”Fault Diagnosis” och ”Changelog”. Det går nu till exempel snabbare att identifiera fel. Användare av KUKA iiQoT kan logga in på en viss robot i produktionslinjen/cellen och undersöka ett uppkommet problem. Om felet inte kan åtgärdas vid detta första steg kan man snabbt visa diagnosdata med funktionen ”Fault Diagnosis”.

Få överskådlig och uppdaterad information med hjälp av IIoT: Tack vare den molnbaserade iiQoT-programvarans dashboard går det snabbt att identifiera fel.

KUKA-molnlösning: okomplicerat, säkert och prisvärt

KUKA iiQoT erbjuds till att börja med via internet som SaaS-programvara (Software as a Service). Den lämpar sig för alla användare, oavsett om du vill ansluta fem eller 200 robotar: Molnlösningen är skalbar. Våra användare behöver inte dimensionera sin hårdvara efter särskilda specifikationer. Alla data lagras på ett säkert sätt på en europeisk server. Dra nytta av maximal tillgänglighet, flexibilitet och prestanda


Fördelarna med vår molnbaserade IIoT-lösning


Säker anslutning

Säkerheten i fokus: Alla data lagras på en europeisk server. Där är de optimalt skyddade mot dataförlust och driftsavbrott.

Alltid uppdaterad

Våra användare behöver inte oroa sig om vare sig drift eller underhåll – de har alltid tillgång till den senaste versionen.

Skalbarhet

Skalbar efter kundens behov: Robotar kan läggas till eller tas bort från robotflottan. 

Hög tillgänglighet 

Ökad prestanda och tillgänglighet: Tillförlitliga processer; tidskrävande systemåterställningar bortfaller.

Minskade kostnader

Ingen komplex hårdvara (dyrt underhåll) behövs på ditt företag. En gateway eller befintlig hårdvara kan användas.

Du är inte bunden till en viss plats eller ett visst operativsystem

Du har tillgång till robotflottans data från valfri plats och vid valfri tidpunkt: KUKA iiQoT erbjuder maximal flexibilitet. 

Smarta utbyggnader till systemet

KUKA iiQoT kommer att erbjuda fler och fler funktioner för att tillmötesgå våra kunders önskemål inom IIoT. Detta kan t.ex. gälla information om slitage på växlar och motorer samt om belastning – så att du i god tid får information om potentiella problem och nödvändiga underhållsåtgärder (Predictive Maintenance). Vi planerar även att lägga till funktioner för energiförbrukning och cykeltider. Detsamma gäller andra ofta efterfrågade funktioner som t.ex. enklare säkerhetskopiering och information om process- och komponentkvalitet (som sträcker sig över flera processteg). Även dessa funktioner kommer att ingå i vår IIoT-plattform. Integration av digitala tjänster som KUKA Xpert kommer i framtiden att ge extra kundnytta och underlätta användandet av KUKA iiQoT. På detta sätt kan du dra nytta av alla fördelar som Internet of Things erbjuder i industriell miljö.

Har du några frågor eller vill du ha mer information om KUKA iiQoT?

Våra specialister ger dig gärna råd om mervärdet av plattformen Industrial Internet of Things och undersöker hur iiQoT kan stödja ditt företag.

Direkt när du har registrerat dig kan du använda en lång rad olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa säkerheten i din personliga inloggning och kan ta några få dagar i anspråk.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar