Välj din plats:

Land

KUKA iiQoT – med Industrial IoT för blir din robotpark mer transparent och effektiv

Vare sig det gäller Condition Monitoring, Asset Management eller Predictive Maintenance – med KUKA iiQoT är dina robotar i drift ännu mer. Verktyget ger dig lättillgänglig information om din robotflotta och underlättar den egna felsökningen så att fel snabbt kan åtgärdas. Dessutom erbjuder iiQoT en kanal till vår kundservice så att du alltid snabbt får hjälp av våra experter om ett fel skulle inträffa.


Maximalt stöd för dina shopfloor-aktiviteter

KUKA:s Industrial IoT-programvara minimerar maskinstopp och maximerar driftstiden. Detta uppnås genom att olika moduler, t.ex. Asset Management, statusövervakning och Predictive Maintenance, interagerar optimalt med IIoT-systemet.

 • Noggrann felanalys och effektiv felavhjälpning

  Fel upptäcks snabbare och data tillhandahålls för analys.
 • Övergripande planering av flottans underhåll

  Effektivare planering av hela robotflottans service- och underhållsbehov.
 • Minimera antalet oplanerade driftstopp

  Med förebyggande underhåll omvandlas oplanerade driftstopp till planerade.
 • Smidig kommunikationskanal till KUKA:s kundsupport

  Snabb felavhjälpning: Skicka robotdiagnosfiler med tre klick.

Med IIoT får den en säker och transparent produktionsmiljö

Vårt Condition Monitoring-system KUKA iiQoT utmärker sig med sin moduluppbyggda programvaruarkitektur. På IIoT-plattformen finns enskilda moduler för uppgifter som statusövervakning och Predictive Maintenance – moduler som när som helst kan anpassas till kundens behov. Robotflottans data överförs säkert via en edge gateway till KUKA Cloud där bara du har tillgång till dem – och det från valfri plats. 

 • Asset Manager

  Övervakning av statiska och dynamiska variabler i KUKA:s robotsystem (programvaruversioner, robotvariabler). Denna statusövervakning kan användas proaktivt eller reaktivt för felanalys och för att upptäcka förbättringspotential. 

 • Notifications & Alarms

  Ange egna regler för meddelanden om händelser och överskridna gränser, meddelanden och variabler. Condition Monitoring tillhandahåller alltså ett automatiserat sätt att upptäcka felkällor i kritiska processteg och minimera långsiktiga tidsförluster i produktionen genom förbättringar. 

 • Säkert moln

  Med Microsoft Azure satsar KUKA på en säker molntjänst för sitt Condition Monitoring-system:

  • Garanterad säkerhet med högsta standarder för IT-regelefterlevnad från Microsoft. Microsoft Azure erbjuder maximal säkerhet och de högsta standarder, certifierade av oberoende organ.
 • Säker anslutning mellan robotflottan och IIoT

  Skyddad anslutning mellan edge gateway och KUKA Cloud:

  • Kommunikationen sker endast med säkra standarder (SSO, SSL, SSH, TPM)
  • End-to-end-datatransport, inga nodpunkter för data behöver övervinnas
  • Kommunikationen sker endast via säkra IANA-standardportar (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
 • Säkerhet i edge gateway

  Som port mellan robotarna i produktionshallen och anslutningen till molnet används en edge gateway. Säkerheten vid denna nodpunkt är viktig och säkerställs av flera faktorer:

  • Gateway med brandväggsmekanism
  • Installerad IT-brandvägg hos kund som extraskydd
  • Ensidig anslutning från gateway till molnet = inga externa anslutningsförfrågningar 
 • Fysisk anslutning till roboten

  För dataöverföring krävs en anslutning till KUKA Line Interface (KLI) eller alternativt till KUKA Optional Network Interface (KONI). KONI har fördelen att det också möjliggör en tydlig uppdelning av nätverket och löser problemet med multipelt belagda IP-adresser. 

  Alla KUKA-robotar med operativsystemet KSS 8.3 (eller senare) är direkt iiQoT-ready. 

 • Changelog

  Spåra förändringar i robotsystemet och robotprogrammen under en viss tidsperiod. Vid ett fel kan man med dessa data spåra exakt vad det var som påverkade systemet. Det går snabbare att hitta orsaken och tiden tills roboten kan startas upp igen förkortas.

 • Fault Diagnosis

  KUKA-diagnosfiler kan överföras direkt från iiQoT till KUKA med bara tre klick. Användaren drar nytta av den effektivare hanteringen eftersom filen inte behöver hämtas fysiskt på plats (d.v.s. gå från kontoret till robotstyrningen) och medarbetare ej behöver inarbetas/undervisas i hanteringen.

 • Backup Manager

  Spara det aktuella arbetsprojektets data manuellt i molnet.
 • Efficiency Monitoring

  Visualisering av robotprogrammets körning avseende cykeltid och energiförbrukning: Detta gör det möjligt att upptäcka cykeltidsflaskhalsar, följa energiförbrukningen eller se effekten av programändringar.

Basic och Advanced: två IIoT-versioner för ökad produktivitet och effektivitet

Med versionen KUKA iiQoT.Basic drar du nytta av fördelarna med vår IoT-lösning för robotövervakning: godtyckligt många robotar, ingen tidsbegränsning. Via my.KUKA kan hela robotflottan anslutas självständigt till IIoT-molnet – utan att ytterligare sensorer eller komponenter behöver implementeras. Ytterligare kostnader, t.ex. för licenser, bortfaller. 

Med den kostnadspliktiga premiumversionen KUKA iiQoT.Advanced erbjuder vi utöver kärnfunktionerna ytterligare applikationer som gör det möjligt att planera service- och underhållsarbeten med större noggrannhet, undvika driftstopp, optimera produktionscykler och mäta energiförbrukningen.

KUKA iiQoT.Advanced kan beställas i komplett form från hösten 2023. Under vissa villkor kan kunder testa olika moduler i förväg. Kontakta oss för mer information.

Starta KUKA iiQoT.Basic nu

Installera iiQoT.Basic nu och använd de kostnadsfria huvudfunktionerna för effektiv hantering av din robotflotta i IIoT. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Exempel: Besparingspotential i området felanalys

Du är nyfiken på vilken effekt Condition Monitoring med IIoT kan ha på din produktion? Testa vår effektiva felanalys med besparingskalkylatorn. Ange genomsnittliga värden för maskinerna i din robotbaserade produktion. Utgå från den verkliga produktionsmiljön där KUKA iiQoT ska användas. 

Besparingskalkylator delområde KUKA iiQoT felanalys
Upptäcka ett fel:
Överföra diagnosfilen till KUKA:
Fastställande av felorsak på roboten:
Kortaste bufferttid i produktionsprocessen:
Oplanerade robotdriftstopp per år:
Kostnader för produktionsbortfall per timme:

resultat

Resultatet baseras på den potentiella reduceringen av oplanerade robotdriftstopp genom användning av KUKA iiQoT-plattformens felanalys. Inmatningsgränserna och medelvärdena är erfarenhetsvärden hämtade från producerande företag. Alla besparingar beräknas med de delar i KUKA iiQoT som ingår kostnadsfritt. Alla resultat gäller en hel robotflotta (inte varje enskild robot).
0 Minuter per år
Tidsbesparing för medarbetare
0 Minuter per år
Tidsbesparing vid produktionsavbrott
0 € per år
Kostnadsbesparing vid produktionsavbrott

Anmärkning:

 • Mer tidsbesparingar – ytterligare tidsbesparing för medarbetare vid alla felanalyser på KUKA:s robotar.

 • Kortare bufferttider – befintliga produktionsförlustsbesparingar när den angivna bufferttiden inte tillhandahålls. 

 

Ytterligare fördelar:

 • Hjälp till självhjälp – du förstår KUKA-roboten och processförloppet ännu bättre tack vare iiQoT-plattformens transparens.

 • Enkel anslutning till KUKA:s kundservice – skicka robotdiagnosfiler till KUKA med endast tre klick.

 • Snabb förståelse – informativt och intuitivt användargränssnitt liksom inställningsalternativ.

 

VIKTIGT: KUKA iiQoT-besparingskalkylatorn ger en grov uppskattning av hur vår plattform påverkar robotbaserad automation. Alla beräkningar baseras på de aktuella kundernas antaganden. Detta innebär att informationen tillhandahålls utan garanti. Exakta besparingar måste mätas och beräknas i detalj med varje kund.

Fördelar med vår molnbaserade IIoT-lösning


Garanterad säkerhet tack vare:

 • End-to-end-anslutning mellan kund-gateway och kund-tenant
 • Användning av de senaste säkerhetscertifikaten från Microsoft Azure
 • Whitelisting av din befintliga brandvägg eller användning av en extra VPN-tunnel

Dina fördelar:

 • Övervakning av ett obegränsat antal KUKA-robotar
 • Inga kostnader från KUKA (vid val av virtuell edge gateway)
 • Samla alla dina globala KUKA-robotar på en plattform

Systemkrav för IIoT-applikationen

För att ansluta dina robotar till iiQoT.Basic eller iiQoT.Advanced behöver de ett My.KUKA-konto och följande krav måste vara uppfyllda:

 • Krav på roboten

  Robotens tekniska utrustning

  • Operativsystem KSS 8.3 (eller senare)
  • Det kostnadsfria teknologipaketet KUKA.DeviceConnector måste vara förinstallerat (version 2.1.10 eller senare)
 • Kundens IT-infrastruktur

  nätverksanslutning

  • Internetanslutning
  • Tillgång till KLI- (KUKA Line Interface) eller KONI- (KUKA Optional Network Interface)
 • KUKA iiQoT-tenant

  Kund-tenant

  • Kunden måste ha en egen tenant
  • Kunden har administratörsrättigheter
  • KUKA bär alla molnhosting-kostnader för kunden
 • Moln-gateway

  Två alternativ för moln-gateway

  • Installera virtuell gateway
  • Införskaffa ”KUKA Connectivity Box Typ A V2” samt ”iiQoT-licens” och installera fysisk gateway