Välj din plats:

Land

Anläggningsservice på plats: globalt nätverk som erbjuder hjälp dygnet runt

Välkommen till KUKA:s anläggningsservice. Dra nytta fördelarna med vårt breda tjänsteutbud inom anläggningsbyggnad: från idrifttagning och reparationer till underhåll, service och utbyggnad av befintliga anläggningar.


Tjänster som erbjuds av KUKA:s anläggningsservice

Vi har lång erfarenhet av att erbjuda kundanpassade paket med servicetjänster till industriföretag. Med KUKA som partner får du ut det mesta av din tekniska anläggning under hela dess livslängd.

Vi erbjuder vår breda kompetens och omfattande kunnande till våra kunder i över 30 länder och det dygnet runt. Servicenivån kan anpassas individuellt till ditt företags specifika behov. Vi har experter som du når på telefon dygnet runt. Med oss som partner kan du säkerställa de högsta kvalitetsstandarder.

God kundservice är hos oss högprioriterat. Med ett individuellt passat inspektions- och underhållsavtal säkerställer vi hög anläggningstillgänglighet genom förebyggande åtgärder.

Vi ger support direkt på plats med allt från processoptimering, om- och utbyggnad av en befintlig anläggning, till tooling samt övriga tjänster som exempelvis vår omfattande reservdelstjänst. Ständiga innovationer gör att marknadsförutsättningarna snabbt kan ändras. Genom att bygga ut och bygga om befintliga anläggningar kan framgång säkras även i framtiden. Våra medarbetare ger nödvändig support under hela processen.

Vår telefonsupport med kompetent personal erbjuder den snabba hjälp som behövs om ett problem uppstår och med KUKA RemoteService analyserar och åtgärdar vi problemet snabbt. 

Fördelar med våra anläggningstjänster


Optimerad och säker anläggningsproduktivitet

Genom analys och optimering av befintliga produktionsanläggningar, reducering av flaskhalsar i processer samt regelbunden testning av anläggningens säkerhetsanordningar.

Undvik oplanerade anläggningsstopp

Med förebyggande underhållsåtgärder som utförs av erfaren KUKA-personal under produktionsfri tid i kombination med KUKA-reservdelar kan oplanerade anläggningsstopp undvikas.

Fokus på kärnverksamheten

Målet är att optimera och planera utnyttjandet av de egna underhålls- och serviceresurserna, vilket ger ökad flexibilitet

Omfattande dokumentation

Alla förebyggande servicearbeten dokumenteras i detalj – en förutsättning för genomförande av kvalitetsrevisioner.

Dra nytta av vår omfattande anläggningsservice

Från planering och idrifttagning till upprättande av ett eget lager med originalreservdelar från KUKA.

Vi erbjuder individuellt anpassade service- och underhållspaket som minimerar antalet oplanerade stopp i celler, maskiner och anläggningar.

Dra nytta av vårt globala servicenätverk – låt oss ta fram en lösning som passar just era behov.

Bli avtalskund och dra nytta av de långsiktiga fördelarna

Läs mer om KUKA:s moduluppbyggda serviceavtal och välj den servicenivå som motsvarar ditt företags önskemål och behov. Kontakta oss för mer information om KUKA:s avtalstjänster.

Ligger snabb teknisk support högt på önskelistan?

Vår tekniska telefonsupport med KUKA:s egna specialister är en pålitlig partner som hjälper till i alla situationer.

Kontaktuppgifter till vår anläggningsservice:

Tel. +49 800 0006556 KUKA-Service@kuka.com