Önskar du automatisera produktionsprocesser utan för stora kostnader? Inga problem med industriroboten LBR iisy

Företaget Zollner AG vet hur enkelt det är att ta coboten LBR iisy i drift.