Kies uw locatie:

Land

Sleutelfactoren van de Future Production Landscapes

Mens, technologie en aanpassing: Bedrijven die rekening houden met deze sleutelfactoren zijn succesvol in het vormgeven van het productielandschap van morgen.


Centrale sleutelfactoren voor uw succes

De productiewereld zoals wij die kennen, maakt een periode van radicale veranderingen door. Verspreid liggende productie-eilanden versmelten tot een dynamisch landschap, een Future Production Landscape: digitaal, genetwerkt en flexibel aanpasbaar aan de eisen van bedrijven en van de markt.

„Wie het potentieel van toekomstige productielandschappen ten volle wil benutten en een duurzame voorsprong op de concurrentie wil hebben, moet de drie sleutelfactoren mens, technologie en aanpassing intelligent met elkaar verbinden”, aldus industriële robotica expert Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob.

Bedrijven moeten de drie sleutelfactoren binnen hun eigen processen en systemen evalueren om succesvol op megatrends en dynamische marktontwikkelingen te kunnen reageren. Bovendien moeten de drie sleutelfactoren zich spiegelen in de aangeboden producten en diensten zodat in de gehele productielijn een toegevoegde waarde ontstaat.

Ontdek de drie centrale sleutelfactoren van het productielandschap van de toekomst.

Mens

Toegevoegde waarde creëren tussen mens en machine.

Duurzame productielandschappen hebben mensen nodig - zowel in ontwikkelings- als operationele functies. Neem uw medewerkers mee op de reis naar de toekomst. De positieve effecten van flexibele en genetwerkte productiesystemen komen pas tot hun recht wanneer ze op eenvoudige wijze door uw medewerkers kunnen worden opgezet, bediend en verder ontwikkeld.

Een voortdurende vereenvoudiging van alle interfaces, of het nu gaat om programmering, inbedrijfsname, bediening, analyse of service, zal een brede groep medewerkers in staat stellen om intelligente productietechnologieën te gebruiken en deze aan te passen aan specifieke eisen.

Technische assistentiesystemen zoals cobots, augmented en virtual reality ontwikkelen zich tot alledaagse, ondersteunende factoren bij de productie. Ze ondersteunen de medewerkers en maken zo de weg vrij voor nieuwe werkwijzen en toepassingen.

De sleutelfactor "Mens" is de basis voor het toekomstige succes van uw onderneming – maar alleen in combinatie met de sleutelfactoren "Technologie" en "Aanpassing" kan de mens zich volledig ontplooien.

Technologie

Productietechnologieën van de toekomst: flexibel, genetwerkt en intelligent.

De combinatie van Operational Technology (OT) en Information Technology (IT) overtreft alle huidige productielandschappen. Hardware en software kunnen zelfstandig machines, installaties en processen bewaken en besturen. Netwerk- en IT-gedreven ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, ‘big data’ en clouds creëren nieuwe, waardevolle mogelijkheden voor producerende ondernemingen.

Flexibele productietechnologieën zoals robotgebaseerde productielijnen, matrixproductie en mobiele platformen bieden veelvoudige toepassingsmogelijkheden en voordelen. Aanpasbare productielandschappen stellen bedrijven in staat om alert en effectief op verschillende infrastructurele omstandigheden, capaciteitseisen en consumententrends te reageren.

De sleutelfactor "Technologie" zorgt ervoor dat uw onderneming in een gedigitaliseerde en geautomatiseerde markt concurrerend is. Maar alleen gelijktijdig met de sleutelfactoren "Mens" en "Aanpassing" ontstaat een productielandschap die klaar is voor de toekomst.

Aanpassing

Proactief reageren op nieuwe marktuitdagingen - met snelle aanpassingen van nieuwe technologieën

De vraag of uw onderneming gelijke tred kan houden met de snelle technologische veranderingen hangt vooral af van uw aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van uw processen en technologieën. Om in tijden van dynamische marktontwikkelingen concurrerend te kunnen blijven, moet u meer investeren in open interfaces en genetwerkte ecosystemen. Dit zijn de sleutels tot een levendige innovatiecultuur en de basis voor individuele aanpassingen en moderniseringen, functionele uitbreidingen en ononderbroken, verdere ontwikkeling.

Zo kunnen bijvoorbeeld robots via plug-ins met specifieke applicaties worden uitgebreid en zo nieuwe functies mogelijk maken. Door de combinatie met Smart Services kunnen optimaliseringsmogelijkheden tijdig worden herkend en kunnen updates automatisch worden geïmplementeerd. Ook fysische aanpassingen en constructiewijzigingen van robots, cellen en installaties kunnen door adaptieve, flexibele technologieën probleemloos worden gerealiseerd.

Door de integratie van netwerken en community’s waarin ontwikkelaars, installatiebouwers, productie-experts en andere stakeholders samenkomen kunnen de mogelijkheden van technologieën omvangrijk worden geanalyseerd en benut – een toegevoegde waarde voor gebruikers en aanbieders.

De sleutelfactor "Aanpassing" is de basis voor een productietechnologie die steeds up-to-date is. Maar alleen in combinatie met de sleutelfactoren "Mens" en "Technologie" kan hij succesvol worden benut en tot concurrentievoordeel worden.

Garandeer nu uw voorsprong op de concurrentie!

Lees in onze gratis whitepaper alles over de uitdagingen en kansen van de Future Production Landscapes.

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen