KUKA.ArcTech

Produkty z rodziny KUKA.ArcTech przemienią robota KUKA w profesjonalnego robota spawalniczego. Oprogramowanie KUKA.ArcTech zawiera wszystkie niezbędne funkcje ułatwiające obsługę i programowanie.

Oferta produktów KUKA.ArcTech ma budowę modułową, co pozwala na elastyczne udostępnianie funkcji niezbędnych do wykonania danego zadania spawalniczego.

Do tej rodziny produktów należą następujące opcje oprogramowania: 

 • KUKA.ArcTech Basic
 • KUKA.ArcTech Advanced
 • KUKA.ArcSense
 • i KUKA.MultiLayer.

 

Oprogramowanie KUKA.ArcTech Basic

KUKA.ArcTech Basic jest podstawowym modułem oprogramowania w tej rodzinie produktów. Zawiera on wszystkie funkcje niezbędne do wykonania standardowych zadań spawalniczych. Nie ma przy tym znaczenia, czy sterowanym źródłem prądu jest urządzenie do spawania metodą MIG/MAG lub WIG, czy cięcia plazmowego.

Funkcje wersji Basic:

KUKA.ArcTech Basic umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych ze sterowaniem źródłami prądu przez tryb pracy (wybór numeru programu) lub rodzaj charakterystyki (podanie przewodności). Dzięki temu oprogramowanie KUKA.ArcTech można elastycznie i łatwo dostosować do potrzeb klienta i stosowanego źródła prądu zgrzewania.

Oprogramowanie aplikacyjne KUKA.ArcTech Basic przemienia robota KUKA w profesjonalnego robota spawalniczego. Rozszerza ono rekord poleceń układu sterowania KR C4 robota KUKA o dodatkowe polecenia, za pomocą których programowane są procesy spawania.

Aby obsługa była łatwa i komfortowa, do standardowego interfejsu obsługi programatora KUKA smartPAD dodano kilka praktycznych klawiszy stanu umożliwiających sterowanie procesem spawania i źródłem prądu.

Formularz Arc-InLine na programatorze KUKA smartPAD.

Poniższe dodatkowe narzędzia i funkcje należą do zakresu dostawy oprogramowania ArcTech Basic:

 • Zarządzanie zestawami danych parametrów zapłonu, spawania i krateru końcowego w celu realizacji WPS.
 • Edytor do optymalizacji parametrów spawania online
 • Edytor do optymalizacji parametrów spawania offline w programach użytkownika
 • Dowolnie zdefiniowane wskazanie produkcyjne
 • Możliwość wyświetlania stron internetowych do wizualizacji stron internetowych źródeł prądu np. w celu przeprowadzenia konfiguracji i programowania parametrów spawania (np. Kemppi A7 welder)
 • Ręczna kontrola TCP
Przeglądarka internetowa ArcTech ze stroną Kemppi A7 welder

KUKA.ArcTech Basic oferuje ponadto niezbędne automatyczne reakcje na ewentualne błędy zapłonu i spawania, aby robot mógł w miarę możliwości samodzielnie rozwiązywać problemy związane ze spawaniem.

Układ sterowania KR C4 komunikuje się ze źródłem prądu za pośrednictwem magistrali polowej np. z seryjnym EtherCAT lub wszystkimi innymi typowymi systemami. KUKA.ArcTech Basic obsługuje również specyficzny protokół ArcLink® XT firmy Lincoln Electric ®.

Konfigurację sygnału sterującego można przy tym wygodnie utworzyć za pomocą KUKA.WorkVisual i wstępnie zdefiniowanej konfiguracji np. dla źródeł prądu Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, ESAB, SKS i EWM – wystarczy jedno kliknięcie myszki. Oczywiście można też stworzyć indywidualną konfigurację.

Firma KUKA oferuje specjalne roboty do spawania w osłonie gazów obojętnych.

Oprogramowanie KUKA.ArcTech Advanced

Rozszerzone oprogramowanie KUKA.ArcTech Advanced uzupełnia opcję oprogramowania KUKA.ArcTech Basic o dodatkowe funkcje, przeznaczone do wymagających zadań spawalniczych. Dzięki temu można w każdej chwili rozszerzyć zakres funkcji ArcTech, co umożliwia reagowanie na zmiany i wymagania systemu robota oraz jego zadań produkcyjnych.

Dodatkowe funkcje KUKA.ArcTech Advanced:

 • Spawanie z wykorzystaniem oprogramowania KUKA.RoboTeam do synchronicznego spawania podzespołu przy pomocy maksymalnie 4 robotów
 • Rozszerzone reakcje na błędy - Advanced Error Recovery
 • Reakcje na błędy programowane w zależności od spoiny
 • Funkcje spawania różnej grubości blach
 • Krzywe parametryczne spawania
 • Obsługa SKS Synchroweld™ i Fronius Dynamic Power Control
 • Interfejs PLC do kontroli przebiegu spoiny
 • Interfejs programistyczny dla rozszerzeń specyficznych dla użytkownika

Dodatkowa opcja KUKA.ArcSense

KUKA.ArcSense to pakiet technologiczny KUKA, oferujący dodatkową opcję dla KUKA.ArcTech Advanced. Dzięki niej podczas spawania robot spawalniczy może wykonywać kontrolę spoin na podstawie analizy rzeczywistych parametrów spawania. Ta technologia jest znana również pod nazwą czujnika wahadłowego łuku elektrycznego.  Pozwala ona robotowi automatycznie kompensować odchylenia pozycji spoiny, które powstają na skutek tolerancji podzespołu lub ciepła.

Funkcje KUKA.ArcSense:

KUKA.ArcSense analizuje sygnał zwrotny (rzeczywisty parametr spawania), który jest udostępniany przez układ sterowania robota bezpośrednio na złączu magistrali polowej lub przez bocznik pomiarowy KUKA.

Pozwala to na różne możliwości zastosowania:

 • Regulacja boczna i regulacja wysokości podczas spawania metodą MIG/MAG np. spoin pachwinowych i spoin V
 • Regulacja wysokości lub odległości dla spawania metodą MIG/MAG ze stałym odstępem palnika (Stick-Out)
 • Regulacja wysokości lub odległości dla spawania metodą WIG oraz spawania i cięcia plazmowego

  

KUKA.ArcSense oferuje niepowtarzalną funkcję, przydatną w razie wystąpienia błędów podczas kontroli spoiny, która umożliwia ustawienie palnika spawalniczego (TCP) z powrotem na spoinie i ponowne rozpoczęcie kontroli. Poza tym dzięki wbudowanym funkcjom diagnozy można graficznie analizować regulację czujnika i zapisywać wszystkie ustawienia parametrów poszczególnych spoin w dzienniku KUKA.

Opcja oprogramowania KUKA.MultiLayer

Oprogramowanie KUKA.MultiLayer instaluje się w układzie sterowania KR C4 w celu rozszerzenia funkcji oprogramowania KUKA.ArcTech Advanced. Dzięki niemu można łatwo i szybko programować wielowarstwowe spoiny i obrabiać je za pomocą robota.

Funkcje oprogramowania KUKA.MultiLayer:

Łatwe, a zarazem elastyczne programowanie spoin wielowarstwowych

KUKA.MultiLayer ułatwia programowanie spoin wielowarstwowych, ponieważ w tym celu wystarczy wyuczyć położenie pierwiastka w zalecanej strukturze programu.

Wartości przesunięcia warstw wypełniających i wierzchnich można komfortowo zapisywać w bazie danych, aby mieć do nich dostęp z kilku programów spawania.

Dla każdej warstwy spoiny można przyporządkować indywidualne parametry spawania, które są wstępnie zdefiniowane w systemie zarządzania zestawami danych parametrów spawania ArcTech.

PathMemorization

Funkcja PathMemorization zapisuje rzeczywistą pozycję w przypadku stosowania czujników kontroli spoin. Dzięki temu warstwy wypełniające i wierzchnie mogą być zgrzewane w prawidłowej pozycji zgodnie z rozpoznanymi informacjami o tolerancjach.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie