Välj din plats:

Land

System för montering och test av drivlinan

KUKA Assembly & Test i Bremen levererar monteringssystem och testutrustning över hela världen. Med över 400 anställda utvecklar, planerar, konstruerar och tillverkar vi anläggningar och automationsutrustning för rationell montering av serieprodukter som motorer, cylinderhuvuden, växellådor, axlar, bromsar och styrsystem samt tillhörande inspektions- och testutrustning.


Drivlinan – bilens hjärta

Drivlinan, eller powertrain, förknippas med otyglad kraft som överförs optimalt till vägen och ger en unik framdrivning. Den består alltid av många komponenter som genererar och överför vridmoment från motorn till drivaxeln i fordonet.

Mobilitetssektorn genomgår för närvarande stora förändringar: den klassiska förbränningsmotorn kommer att ersättas av elektrifiering under de närmaste åren. Framtiden är elektromobilitet.


Vår nuvarande gatubild kännetecknas av tre olika typer av drivmetoder


Hybriddrift

Som en kombination av två olika energikällor – en konventionell bensinmotor och en elmotor – förenas båda drivningarna i ett effektivt system och kan växla automatiskt under körning.

Den klassiska förbränningsmotorn (bensin eller diesel)

En konventionell drivlina bestående av motor med svänghjul, koppling med växellåda, hjul och, beroende på version, olika differentialer, drivaxlar och leder.

Elbilen

Den har en kraftigt reducerad och effektivare drivlina i och med att delar som koppling och manuell växellåda tagits bort. Den omfattar ett batteri, en elmotor, effektelektronik och kylsystem eller temperaturhantering.

Passion är vår drivkraft

Som en av världens ledande leverantörer av automatiseringslösningar är vi proffs på att utforma flexibla och effektiva monterings- och testsystem. Vi tar alltid tempen på tiden och utvecklar individuella, toppmoderna automatiseringskoncept som är skräddarsydda för dina krav och behov. Vår mångåriga erfarenhet och omfattande expertis gör oss till specialister på monterings- och testlösningar för alla komponenter i drivlinan – oavsett om det rör sig om en klassisk förbränningsmotor, hybrid-, el- eller vätgasdrift. Förutom utveckling omfattar vår tjänsteportfölj även planering, konstruktion och tillverkning av robotstödda och digitaliserade automatiseringslösningar för rationell montering av serieprodukter som motorer, cylinderhuvuden, växellådor, axlar, bromsar och styrsystem samt test- och provningsanläggningar för de monterade aggregaten. KUKA är din fullserviceleverantör och kompletterar detta med tjänster som processplanering, simultankonstruktion, kundutbildning och eftermarknadsservice.

Elektromobilitet kommer att ersätta förbränningsmotorn på mycket kortare tid än planerat. Att utveckla nya fordons- och drivkoncept på så kort tid och producera dem i industriell omfattning är en oerhört stor uppgift. Vi är mycket glada över att kunna stödja våra kunder med toppmoderna monterings- och testanläggningar för elektriska drivsystem.

Timo Heil, VD | Vice VD KUKA Assembly & Test EMEA

Allt från samma leverantör: Vi driver automatiseringen framåt

Montering: Från idé till serie

Vårt mål är snabb och ekonomiskt effektiv montering med bästa möjliga kvalitet och perfektionMed våra system utvecklar, designar, optimerar, kvalificerar, tillverkar och monterar vi framtidsorienterade lösningar. Vår specialkunskap och höga tillverkningsdjup gör oss extremt flexibla.

Motormonteringen är ett av våra specialområden: Våra tjänster innefattar enskilda maskiner för inställning av ventilspel och sträcker sig över monteringslinjer för cylinderhuvud eller motorblock ända till kompletta linjesystem för alla beståndsdelar i en motor.

Vi utvecklar och tillverkar monteringssystem för produktion av:

 • Förbränningsmotorer, t.ex. bensin- och dieselmotorer (från förmonterade enheter till färdiga motorer)
 • Elmotorer (även med integrerad EOL och/eller testfält)

 • Electric Drive Units (EDU), t.ex. rotorer etc. (förmonterade enheter)

 • Samt drivningar som använder syntetiska bränslen och väte

 

Processkunskap inom montering av motorer och cylinderhuvuden

Dra nytta av våra årtionden av expertis inom maskin- och anläggningskonstruktion och utveckla den optimala produktionsanläggningen för din produkt och dina individuella krav tillsammans med oss. För att göra detta använder vi beprövade och testade processer och innovativ teknik. Vi erbjuder skräddarsydda automatiseringslösningar från industrirobotar till kompletta produktionslinjer – allt från en enda källa. Från förserie till serieproduktion – skräddarsydda för alla automatiseringsnivåer och cykeltider – konfigurerar vi modulära, nyckelfärdiga produktionssystem som är tillgängliga över hela världen.

Vi implementerar flexibla och skalbara manuella, halvautomatiska och helautomatiska monteringssystem för din produktion.

Vår teknikportfölj

Vi följer dig och dina produkter från utvecklingsfasen till produktionen för att förverkliga perfekt samordnade automatiseringslösningar.

 • Flexibel maskinvaruintegrering

  Digitalt och analogt, t.ex. IO, Can-Bus, Flexray, Profinet, etc.

 • Mätteknik

  Statiska och dynamiska mätsystem med hög precision

 • Fogningsteknik

  Servo- och pneumohydrauliska fogningssystem med övervakning av kraftvägen

 • Matningsteknik

  Automatiska matningssystem för komponenter för små lastbärare (KLT), bulkmaterial osv.

 • Doseringsteknik

  Automatiska system för tätningsmaterial och lim

 • Kvalitetskontroller

  Kamerasystem, skannrar, sensorer (taktila/optiska) och databaser

 • Hantering

  Pneumatiska och elektriska axelsystem och fleraxliga system/robotar

 • Skruvteknik

  En eller flera spindlar och automatisk skruvmatning

Montering av växellådor och axlar

Vi vet hur man monterar växellådor och axlar för personbilar och lastbilar.

Många biltillverkare runt om i världen använder sig redan av våra monteringslinjer för att tillverka olika drivlinor.

 

Vi utvecklar och tillverkar monteringssystem för produktion av:

 • Manuella, automatiska, vario- dubbelkopplingsväxellådor och axelväxlar
 • Hybridväxlar (MHEV, PHEV)

 • Fram- och bakaxlar inklusive automatisk justering av toe in- och camberinställning

 • Hjulhållare

 • Inbromsning

 

Vi implementerar även ett individuellt monteringssystem som hjälper dig att effektivisera tillverkningen av dina produkter.

Monteringslinje för motorblock

Sammanlänkningssystem

Typen av sammankoppling av de enskilda monteringssystemen kan vara lika varierande som din produkt.

Vi utvecklar de mest varierande sammanlänkningssystemen för:

 • Konventionella transportsystem med drivning inklusive arbetsstyckeshållare

 • Rälsstyrda transportsystem, inklusive intelligenta och självgående arbetsstyckeshållare: dessa är ergonomiskt utformade och möjliggör en arbetsställning som kan anpassas individuellt till medarbetarna

 • Intelligenta förarlösa transportsystem (FTS/AGV)

 • Innovativa robotbaserade sammanlänkningslösningar

Testsystem för motorer, växellådor och e-mobilitet

Med våra testsystem och vår specialutvecklade testprogramvara ser vi till att din monterade enhet fungerar perfekt. Vi utformar och implementerar de nödvändiga kontroll- och mätanordningarna och kontrollerar dina motorer och växellådor med komplexa analyser.

Vi utvecklar och tillverkar testsystem för många olika områden:
 • Kalla och varma tester
 • Läckagetester
 • Funktionsövervakning av oljesystemet
 • Mätning av vridmoment och buller
 • Kombinerade testsystem End-of-Line
 • End-of-Line och/eller testfält för elmotorer
 • BOL- och EOL-test för batterier
 • BOL- och EOL-test för bränsleceller
Detta är bara några av våra lösningar för att fastställa den optimala kvaliteten på dina monterade aggregat och komponenter.

Realiseringar hos våra kunder

Många av våra kunder har redan automatiserade testsystem som är skräddarsydda för deras behov.

Fully automated Leak test system

End-of-Line Test Bench at BMW

Coldtest/ Funktion Testing


De aktuella förändringarna i och med den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft och den kontinuerliga vidareutvecklingen av elektrifierade drivlinor tvingar bilindustrin att tänka om. En hög grad av automatisering kommer att vara en del av lösningen. Som automationsspecialist med årtionden av erfarenhet kombinerar vi marknadsspecifik kunskap med unik teknik- och utvecklingsexpertis för att skapa innovativa lösningar.

Jan-Christoph Bruhn, Head of Sales | Key Account Management

Toppmoderna lösningar för testbänkar

Mobilitet är på väg att uppfinnas på nytt och kräver en omprövning och omorientering avbilindustrin och dess leverantörer. Tekniska förändringar till följd av elektrifieringen kommer därför också att påverka maskin- och anläggningsindustrin, som är en viktig leverantör till bilindustrin. Detta innebär enorma konsekvenser för tillverkningsprocesserna, som dominerar konventionella drivningar.

Innovativa och sofistikerade fordonskomponenter kräver intelligenta testsystem och avancerad teknik

Kontroll- och testsystem för utveckling och produktion av elektriska komponenter i drivlinan är oumbärliga vid fordonsutveckling. De är en viktig del för att garantera kvalitet och säkerhet i fordon. Särskilt med tanke på de effektivitetssprång som bilar och kommersiella fordon ska erbjuda måste varje motor och varje drivning testas och inspekteras i detalj. Vi har redan ändamålsenlig teknik för nästan alla uppgifter.

Portföljen av våra testbänkar för drivlinor anpassas ständigt till marknadens föränderliga krav och klarar även av den växande efterfrågan på e-mobilitetslösningar för el- och hybriddrivningar. Detta innebär att dina komponenter kan testas och verifieras på våra testbänkar i ett mycket tidigt skede av projektet.

Enbart en investering är inte avgörande för framgång, utan det är lika viktigt att förstå kundens produkt. Oavsett vilken storlek ditt fordon har, från motorcyklar och personbilar till lastbilar och järnvägsfordon, erbjuder vi dig alltid ett lämpligt testsystem.

Drivlina med anpassad utgående axel

Vi installerar våra testsystem där våra kunder befinner sig: Över hela världen. Planering, genomförande och support samt installation av enskilda testbänkar eller modernisering av befintliga system – vi erbjuder alla lösningar från en enda källa. Våra testsystem säkerställer effektivare och hållbarare produktion med högsta kvalitet och säkerhetsstandarder.

Dra nytta av vår konsult- och prestationstjänst

Vi lyssnar alltid på våra kunders behov och erbjuder utmärkt service över hela världen tack vare vårt globala nätverk och användning av de senaste kommunikationsverktygen. Här betonar vi snabbhet, tillförlitlighet och professionalism, avgörande egenskaper för effektiva produktionsprocesser – under hela livscykeln för din automatiseringslösning


Fördelar i korthet

Förlita dig på vårt erfarna och välkoordinerade team. Vi kombinerar entusiasm och passion med kunskap och kompetens för uppgifter som rör drivlinan.

 • Kompetens och erfarenhet

  Vi kombinerar våra synergier från vår kunskap inom maskinteknik och nya digitala lösningar för effektiv och intelligent automatisering i produktionen

 • Toppmodern teknik

  Vi tar alltid tempen på tiden och erbjuder alltid den senaste automatiseringstekniken

 • Framtidsorienterad och individuell

  Innovativa och effektiva anläggningar och testsystem för framtidens mobilitet: från konstruktion till driftsättning och service, beroende på kraven

 • Full flexibilitet

  Vi anpassar oss till dina behov genom att utnyttja ett stort nätverk av leverantörer och samtidigt erbjuda dig interna lösningar och standardprodukter