Välj din plats:

Land

KUKA Sunrise.OS Med

Skapa robottekniska lösningar för vård och omsorg med KUKA: Operativsystemet KUKA Sunrise.OS Med används för snabb och enkel programmering av vår robot LBR Med i medicinska tillämpningar. Detta öppnar upp för många möjligheter.


KUKA Sunrise.OS Med möjliggör snabb programmering och driftsättning av medicintekniska tillämpningar

KUKA Sunrise.OS Med är ett specialoperativsystem till vår robot LBR Med. Det levereras tillsammans med KUKA Sunrise.Workbench Med och KUKA Sunrise.WoV Med och erbjuder alla funktioner som behövs för att programmera och konfigurera komplexa medicinska robotapplikationer. Objektorienterad programmering med Java möjliggör dessutom snabb applikationsutveckling. Hela paketet är anpassat och certifierat för medicintekniska företag, vilket snabbar på godkännandeprocessen.

Anpassat och certifierat för medicinsk robotteknik

Baserat på Java 8 och Windows 10 erbjuder KUKA Sunrise.OS Med 2.6 ett enkelt sätt att dra nytta av den senaste robottekniken. Systemprogramvaran uppfyller kraven i IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015. Det medföljande säkerhetstillvalet KUKA Sunrise.HRC Med tillhandahåller funktioner för samverkande drift mellan människor och robotar enligt Performance Level d kategori 3 EN ISO 13849-1:2015.


Ladda ner CB test-certifikat

KUKA Sunrise.OS Med – ett specialoperativsystem för snabb och enkel programmering av LBR Med

Säkert samarbete mellan robotar och medicinsk personal

Följande kan övervakas (säkerhetstillval krävs): krafter som påverkar robotarmen, robotens hastighet, robotarmens positioner i arbetsområdet samt under driften uppmätta vridmoment. Tillverkaren av den medicintekniska produkten kan konfigurera säkerhetsparametrar som gör det möjligt att automatiskt stoppa roboten och aktivera bromsarna eller utlösa en viss reaktion i en nödsituation. Medicinska operationer där människor och robotar samarbetar kan alltså utföras på ett säkert sätt både för den medicinska personalen och patienterna.

KUKA Sunrise.OS Med: Övertygande argument för tillverkare av medicintekniska produkter

 • Användarvänlig

  • Objektorienterat Java-programmeringsgränssnitt för alla robotfunktioner 
  • Innovativa funktioner för programmering, planering och konfiguration av applikationer för LBR Med
 • Certifierad

  • Utvecklad i överensstämmelse med IEC 62304:2006 (First Edition) +A1:2015
  • Specialutvecklad programvara och hårdvara för problemfri integration i medicintekniska produkter
 • Heltäckande

  • Erbjuder alla funktioner som behövs för att konfigurera och programmera medicintekniska robotapplikationer
  • Stort utbud av tillvalspaket för alla applikationer
  • Mångsidiga gränssnitt möjliggör anslutning av robotstyrningen till egna algoritmer på kundsystem