Välj din plats:

Land

Medicinsk robotteknik för höga bärlaster

Patientpositionering, positionsexakt tumörbestrålning eller röntgen: Robotar med höga bärlaster från 50 till 300 kg är optimala för tunga medicinska tillämpningar och medicintekniska produkter.


Bärande pelare inom medicinsk robotteknik – med KUKA:s robotar blir det tunga lätt

KUKA-robotar med höga bärlaster har använts inom medicinteknik sedan millennieskiftet. Fram till idag är robotar med bärlaster upp till 300 kg en viktig pelare inom den medicinska robottekniken. Man skiljer på två olika slags system:

  • Personbärande system kallas medicinsk robotteknik som lyfter patienter. Dessa används exempelvis för att positionera patienter för partikelterapi eller som terapirobotar för robotstyrd ridterapi.

  • Siemens ARTIS pheno är ett exempel på ett system som förflyttar tung medicinsk utrustning: Denna robot förflyttar en röntgen-C-båge runt patienten, vilket gör det möjligt att ta CT-liknande 3D-bilder direkt i operationssalen. I CyberKnife-systemet från Accuray riktar vår robot en tung strålkanon direkt mot patientens tumör med hög precision. CyberKnife kan utrustas med ett patientbord (tillval) och blir då till ett rörligt och personbärande system. Ytterligare ett system är patientpositioneraren för partikelbaserad strålterapi från BEC.

KUKA:s robotar inom strålbehandling

Exacure-systemet från BEC med roboten KR QUANTEC används för positionsexakt, flexibel patientpositionering på jonterapimottagningen MedAustron.

Huvudkomponenten i dessa medicinska tillämpningar är bland annat robotar från KR QUANTEC-serien. Med sin speciella mekanik och höga styvhet är dessa robotar som gjorda för uppgifter som kräver maximal precision. Den robusta konstruktionen minimerar dessutom service- och underhållskostnader. Möjligheten att montera systemet i olika monteringslägen liksom de omfångsrika funktionerna gör att dessa system kan integreras på ett mycket flexibelt sätt i vitt skilda medicinska tillämpningar.