Välj din plats:

Land

KUKA KR 1000 titan F gjuter flytande järn hos Georg Fischer

Som första robot gjuter KUKA titan flytande järn hos Georg Fischer Mettmann.


Georg Fischer AG, som grundades 1802, kan se tillbaka på en över 100 år lång historia på hemorten Mettmann. Georg Fischer Mettmann hör till divisionen GF Automotive i Georg Fischer AG med huvudsäte i Schaffhausen/Schweiz. Förutom gjutgodsprodukter tillverkar Georg Fischer AG bearbetningsmaskiner och rörledningssystem. På produktionsplatsen Mettmann producerar omkring 1 000 anställda årligen 190 000 ton gjutgodsdetaljer åt bilindustrin.

Automatiseringslösning på ihällning av flytande järn

 
Under förra året togs ett helt nytt gjuteri i drift i Mettmann, där axelkomponenter och motordelar för person- och lastbilar produceras. Georg Fischer AG sökte då efter en teknisk lösning för att kunna fylla i det extremt heta flytande järnet på vilken plats som helst i gjutflaskan och därigenom uppnå maximal flexibilitet och bästa utnyttjande av gjutflaskorna. För denna uppgift används system där en sandform bara kan fyllas på vid ett ställe. Genom det stationära ingjutet på en fix ingjutningsposition kan man inte gjuta flexibelt med dessa system.

Två KUKA KR 1000 titan-robotar arbetar parallellt

Genom att använda två KUKA KR 1000 titan tunglastrobotar som fyller i det flytande järnet uppnår Georg Fischer flexibilitet och möjlighet till optimalt utnyttjande av formytan. Nu föreskriver inte längre ingjutsystemet var gjutgodsdetaljerna får och inte får vara. I den lösning som utvecklats av integratören ROBOTEC Engineering GmbH arbetar två KR 1000 titan parallellt. Ett värmebeständigt hölje ger roboten extra skydd mot de extrema omgivningstemperaturerna i gjuteriet.

På robotflänsen finns en gjutgrop som fylls med det 1 400 grader heta flytande järnet. Mellan gjutgropen och robotflänsen är vidare en vägningscell monterad, med vilken mängden flytande järn kan vägas. På så sätt kan en exakt dosering göras av det järn som saknas vid kommande gjutcykel. I gjutgropen finns alltid endast den optimala mängden flytande järn. Genom den sexaxliga robotens flexibilitet kan järnet gjutas in på vilket ställe som helst i gjutflaskan.

Sandformarna kyls ned till under 700 grader, tills gjutgodset kan avlägsnas. Efter ytterligare nedkylning till rumstemperatur blästras detaljerna och underkastas en okulärbesiktning innan de är klara för leverans. Vid störningar eller längre stillestånd skulle metallen kallna i gjutgropen och inte längre kunna användas till gjutning.

För detta fall har ROBOTEC utvecklat en innovativ lösning: Processjärn kan spolas tillbaka till gjutugnen av de två robotarna och där hettas upp till rätt temperatur. En annan innovation är den helautomatiska gjutgropsväxlingen – roboten kan ställa undan den använda gjutgropen och ta upp en ny, precis som man är van vid från griparväxlingen. Genom att använda KUKA-robotar kan olika riggningsarbeten i ugnsområdet dessutom genomföras snabbare och utan belastning på de anställda.

Kompakt, start, precis och lättintegrerad

KUKA KR 1000 titan F övertygar med sin kompakta konstruktion och sin förhållandevis låga vikt på 4 700 kg. Därutöver kan den integreras i totalanläggningar utan dyra specialfundament och håller stånd mot de extremt höga bärlasterna på ca 950 kg. Den lyfter inte bara utomordentligt tunga laster utan positionerar sig också ytterst precist. Dessutom klarar roboten av hanteringsavstånd på upp till 6,5 meter. Dess styrka ligger i den kompakta konstruktionen som utnyttjar arbetsutrymmet optimalt och gör att den kan integreras i anläggningen på ett både plats- och kostnadsbesparande sätt.

Låga kostnader och låga CO2-utsläpp

Eftersom de två robotarna kan spola tillbaka processjärnet till gjutugnen, där järnet hettas upp till rätt temperatur igen, sänker Georg Fischer inte bara energi- och logistikkostnader utan minskar också varaktigt utsläppet av CO².
KUKA KR 1000 titan är ordentligt skyddat mot värme och arbetar utan problem i gjuterimiljöer.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.