Välj din plats:

Land

Med den mobila roboten KMR iiwa implementerar KUKA en självständigt navigerande transportlösning

Känslig leverantör på autopilot i sin egen produktion.


Vill man skapa en varaktigt flexibel produktion räcker det inte bara med samarbete mellan människa och robot (MRK). Robotar måste vara mobila. Även KUKA utnyttjar fördelarna med detta på sitt huvudkontor i Augsburg. Med utveckling, produktion och försäljning av industrirobotar, styrningar och programvara är de ledande på den globala marknaden.

Den egna robottillverkningen har gjorts om enligt senaste metoderna för lean produktion. Den mobila roboten KMR iiwa (KMR står för ”KUKA Mobile Robotik”, iiwa för „intelligent industrial work assistant“), en plattform som rör sig autonomt tillsammans med KUKA LBR iiwa, levererar automatiskt produktionsmaterial till arbetsplatsen för robotmontering på KR QUANTEC centralhandsmontering. 

Sätt morgondagens standard i produktionen 

Vi vill rusta vår tillverkning för framtiden och få en betydligt högre effektivitet. Målet är en kapacitet på mer än 20 000 robotar om året på vår fabrik i Augsburg. Det kan vi bara åstadkomma om vi gör om monteringsprocessen för robotar enligt de senaste metoderna för lean produktion”, berättar Andreas Ostermann von Roth, Executive Vice President Operations på KUKA Robotics. Därför byggdes den runt 140 meter långa produktionslinjen med ett ännu tydligare fokus på automatisering. Leveransen av monteringsmaterialet ”Just in sequence” (JIS) utgjorde en viktig del. KUKA har därför utvecklat ett brett spektrum av lösningar – från manuellt förflyttningsbara lättviktsrobotar till helt autonomt arbetande system. 

Med hjälp av en QR-skanner känner LBR iiwa igen boxarna som den ska hämta och transportera.

KMR iiwa levererar automatiskt skruvar, muttrar och dyl.

KUKA använder sig av KMR iiwa i sin egen produktion. Vid monteringen av KUKA KR QUANTEC implementeras en KANBAN-lösning. KMR iiwa fördelar skruvar, packningar, muttrar och övriga detaljer. WÜRTH levererar de beställda KANBAN-boxarna till den centrala lagerhyllan. Med jämna mellanrum kontrollerar KMR iiwa de enskilda hyllorna försiktigt och hämtar de levererade boxarna med smådetaljer. Lättviktsroboten håller boxen mot en QR-skanner på plattformen, och när koden har skannats registrerar den målpositionen för var och en av boxarna.


Just in sequence-leveransen hör till vårt nya logistikkoncept inom vår robotproduktion

Sebastian Bodenmüller, chef för robotmontering på KUKA Roboter GmbH

Mobil robot accepteras snabbt som kollega

Med hjälp av den integrerade KUKA.NavigationSolution i kombination med säkerhetslaserskanner upptäcker KMR iiwa hinder i sin körsträcka i ett tidigt skede. ”KUKA står för innovation. Det visar sig nu även i vår egen produktion. Våra medarbetare omfamnade KMR iiwa snabbt som en fullvärdig medarbetare och kollega.

De uppskattar de positiva fördelarna med denna intelligenta och mobila assistent”, sammanfattar Bodenmüller. KMR iiwa kan dock göra sig nyttig även på andra områden än bara logistikuppgifter. Den kan exempelvis utrusta olika industriella maskiner eller samarbeta med en eller flera mänskliga medarbetare i ett gemensamt arbetsutrymme.

KMR iiwa förflyttar sig självklart bland sina mänskliga kollegor.

Reagera flexibelt på kundernas önskemål och marknadens krav

Genom den ökande automatiseringen i den egna produktionen sätter KUKA nya standarder för framtiden. ”Medan Industrie 4.0 diskuteras på många platser har vi redan börjat implementera den i vår produktion. Investeringar i automatisering såsom KMR iiwa i skruvlogistiken bereder vägen för långsiktig framgång”, säger Andreas Ostermann från Roth om beslutet att använda sig av den mobila roboten. ”Med en lösning som denna blir det lättare för oss att reagera mer flexibelt på kundernas önskemål och marknadens krav”, avslutar han.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.