Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Styr dina KUKA-smårobotar med ny robotapp för smartmobiler

robomotion GmbH och SOTEC GmbH har utvecklat en applikation för att styra dina robotar ännu flexiblare och enklare. Nu går det att styra KUKA:s robotmodell KR 3 AGILUS från molnet med en smartmobil.


Ny robotapp möjliggör trådlös robotstyrning från molnet med din smartmobil

Idag förväntar sig företag ökad produktivitet och flexibilitet genom intelligent uppkoppling av sin maskinpark. Robotar spelar en avgörande roll i detta paradigmskifte. Integrationen av robotarna i den intelligenta produktionsprocessen sker via molnet. Robotapplikationen som robomotion GmbH och SOTEC GmbH har utvecklat möjliggör trådlös styrning av KUKA:s robotmodell KR 3 AGILUS med din smartmobil.

KUKA:s robot KR 3 AGILUS demonstrerar intelligent molnbaserad styrning från en smartmobil

”Företaget SOTEC GmbH önskade sig en robotstyrning som inte består av en vanlig fysisk PLC, utan där styrningen sker via molnet", berättar Dr. Andreas Wolf, VD för robomotion GmbH. Den trådlösa styrningen av roboten KR 3 AGILUS sker från en grund-PLC sparad lokalt eller i en publik molntjänst. Den pågående kommunikationen mellan smartmobilen och roboten kan följas i en monitor via Monitor live.

Smarta fabriker förutsätter molntjänster

Eftersom den tekniska utvecklingen allt mer rör sig mot smarta fabriker måste även robotstyrningen bli mer flexibel och enkel. En viktig aspekt är att robotanvändarna ska kunna styra och analysera sina robotar oberoende av plats och tidpunkt samt utan breda programmeringskunskaper. Exakt här tar arbetet vid som inleddes som ett forskningsprojekt. Den första KR 3 AGILUS-roboten som levererades i Tyskland integrerades just i denna applikation. Roboten är framför allt avsedd för pick & place-uppgifter och utmärker sig genom sin snabbhet och precision. Dessutom är dess styrenhet jämförelsevis liten, vilket underlättar transport och uppställning. 
Roboten KR 3 AGILUS styrs från molnet.

Intelligent uppkoppling med robotapp och molntjänster öppnar upp för många möjligheter

”Kombinationen robot och robotstyrning via en smartmobil skapar naturligtvis uppmärksamhet”, framhåller Florian Holz, VD på SOTEC. Efter de första positiva omdömena är det meningen att programmet ska byggas ut för att utnyttja fler möjligheter som molnet erbjuder. KR 3 AGILUS ska byggas ut med nya gripperfunktioner. Även sensorfunktioner finns på ritbordet.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.