Välj din plats:

Land

Flexibel pallastare i livsmedelsindustrin

En KR QUANTEC-robot palleterar weisswurstkonserver hos en bayersk livsmedelstillverkare. Pallastaren förpackar mycket snabbare än människor och avlastar medarbetarna från tungt kroppsarbete.


Optimerad intralogistik i bayerskt traditionsrikt företag

Mer bayersk tradition än så här får man leta länge efter. Företaget Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG grundades redan 1894. Sedan dess producerar företaget uteslutande högkvalitativa livsmedel med traditionella recept. Fleischwerke Zimmermann en av de ledande producenterna i Tyskland när det kommer till weisswurst i olika förpackningsvarianter. Ett kvalitetsanspråk som även gäller för den palletering som sker i produktionsområdet.

”Tidigare palleterade vi manuellt, men det blev för oergonomiskt för medarbetarna. Vi bestämde oss därför för att automatisera processen”, förklarar Christian Lauer, teknisk chef hos Fleischwerke E. Zimmermann. Företaget optimerade sin intralogistik genom att integrera en KUKA-pallastare av typen KR 12 R3200 PA i processen.

KUKA Customer Service programmerar sofistikerad applikation åt livsmedelsindustrin

De omfattande programmerings- och simuleringsuppgifterna som krävdes när projektet skulle realiseras utfördes av KUKA:s avdelning för applikationsprogrammering. Den största utmaningen: Pallastaren skulle hantera produktvarianter av olika form och storlek. Roboten KR QUANTEC, som är utrustad med en multifunktionsgripper, måste bearbeta 48 olika kombinationer av packmönster samt förpackningar på pallen. KUKA insåg att här krävdes en flexibel programmeringslösning. Ytterligare en utmaning låg i att utveckla en tillförlitlig felstrategi för eventuella störningar – exempelvis hur roboten ska reagera när en konserv hamnar snett, faller omkull eller är skadad.
Roboten KR QUANTEC automatiserar palleteringen med hjälp av sin multifunktionsgripper.

Vi är mer än nöjda med anläggningen. Vi har nått våra mål avseende kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom behöver vi kassera betydligt färre produkter på grund av bucklor eller deformationer.

Christian Lauer, teknisk chef hos Fleischwerke E. Zimmermann

En KUKA-pallastare automatiserar en hel process

I det första steget transporterar KR QUANTEC-roboten europapallen och den omslutande kartongen till robotens arbetsområde. I nästa steg matas weisswurstkonserverna in på ett transportband. Palleteringsroboten lyfter upp konserverna och palleterar dem på pallen. När pallen är fullastad matas den ut.

Den utökade automationsgraden har blivit en stor framgång för företaget. Även medarbetarna avlastas numera från tungt kroppsarbete och kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

KUKA-pallastaren bearbetar 48 olika kombinationer av packmönster.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.