Välj din plats:

Land

Korrosionsskydd och täthet – söm vid söm

Försegling av lim- och tätningsmedel på karosser: Tidigare genomfördes denna process manuellt hos Daimler i treskiftsdrift. Idag skyddas Mercedes-Benz-karosserna mot korrosion och tätas med en avkännande automationslösning från KUKA. Det utmärkande med lösningen: Att den avkännande lättviktsroboten KUKA LBR iiwa kombineras med den sexaxlade roboten KUKA KR 60.


Avkännande förmåga parat med maximal rörelseförmåga

För första gången kombineras dessa två robotsystem i samma lösning. Resultatet: Robotarmen når även svåråtkomliga fogar på karossen. ”Vi har utvecklat en lösning för försegling av fogar som förenar de positiva egenskaperna hos båda robotarna. Resultatet är en flexibel applikation som erbjuder maximal åtkomst och räckvidd”, berättar Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering inom Bonding Technologies hos KUKA. Robotapplikationen handhar PVC-fogförseglingen – ett oergonomiskt och monotont arbete som tidigare utfördes manuellt. 

Genom att kombinera KUKA:s avkännande lättviktsrobot LBR iiwa med den sexaxlade roboten KR 60 förenas de positiva egenskaperna hos bägge robotar. Resultatet är en lösning med maximal räckvidd som kommer åt alla fogar.

Automatiserad tätningsprocess

Fogtätning ett helt nödvändigt processteg för att förebygga att karosser slits ut i förtid. I Mercedes’ produktionsserie förs penseln av KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa. Penseln i sin tur är monterad i en smidig snabbväxlingsenhet. Tack vare dess avkännande egenskaper märker roboten om den stöter emot något eller någon och kan då reducera hastigheten och kraften. Roboten uppfyller även kravet att identifiera rätt förseglingsposition. Roboten fördelar PVC-materialet i mycket tunna skikt på alla relevanta ställen. Resultatet är ett helt vattentätt fordon. Penselbyten genomförs snabbt och enkelt för olika arbetsuppgifter. För maximal åtkomst av karossens fogar krävs dock ytterligare en komponent: KUKA:s sexaxlade industrirobot KR 60. 

Genom att integrera rörelsekonstnären KR 60 kan vi försegla varenda fog, oavsett om den sitter på karossens insida eller utsida. Att bearbeta en öppen baklucka är inte längre något problem

Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering inom Bonding Technologies hos KUKA

Automatiserad penselrengöring

”Genom att den avkännande lättviktsroboten monteras på vår rörliga industrirobot utökar vi arbetsutrymmet inte bara i X-riktning, såsom sker när man använder en linjärenhet, utan även i Y- och Z-riktning.” Även penselrengöringen sker helt automatiserat: Överskotts-PVC-material stryks av och penselns form återställs med hjälp av rullar. 

KUKA:s avkännande automationslösning skyddar karosserna mot korrosion och tätar dem.

Maximal åtkomst genom teamwork

Monotont och oergonomiskt: Fogförsegling är ett ansträngande arbetsmoment om den utförs av människor. Den avkännande lättviktsroboten LBR iiwa och den rörliga roboten KR 60 arbetar tillsammans och säkerställer en konstant process med konstant hög kvalitet. Även svåråtkomliga fogar förseglas felfritt. Applikationslösningen är dessutom platsbesparande och kunde integreras i de befintliga arbetsplatserna på ett optimalt sätt.

Applikation bestående av KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa och industriroboten KR 60. Avlastar personalen genom att handha oergonomisk och monoton PVC-fogförsegling

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.