Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

Helt robotiserad fabrik av Intek i Bergen, Norge

Flexibelt och modernt system för produktion av hållbar och grön energilagring för den maritima sektorn. Fabriken hos Corvus Engineering producerar huvudsakligen batterier för helelektriska båtar och hybridfartyg och riggar. Intek är leverantör av helhetslösningen, och är en av KUKA Nordics välrenommerade och innovativa System Partner i Norge.


Vi är redo, är du? 

_ tillsammans är vi redo för nästa utmaning

I förarsätet för grön automatisering
9 produkctionsceller med KUKA robotar
- Produktionen är nästintill helt automatiserad. Den består av nio produktionsceller med 13 robotar och nio AIV (Autonomous Intelligent Vehicle) som transporterar komponenter från cell till cell. Detta möjliggör snabbare omställningar eller kapacitetsutvidgning.
- Robotar är inget nytt. Innovationerna ligger i allt du inte ser. Allt är ihopkopplat - och allt måste koordineras, samordnas och kommuniceras för att sedan kopplas till kundens beställningssystem, säger Anita Hager, VD på Intek. - Vi använder artificiell intelligens och maskininlärning i delar av processen. Målet är att göra så att maskinerna själva förstår de processer de utför och gör justeringar.
Produktionen är så flexibel att de kan tillverka en ny version av batteriet eller öka produktionen utan att modifiera utrustningen i fabriken, säger Sølvar Flatmo i Intek Engineering, som är fabrikens totalleverantör.
Intek Engineering är en systemintegratör, som skapar helheltslösningar, och som får samspelet att flyta mellan robotar och annan utrustning. Med hjälp av teknik och robotar gör de gröna värdekedjor mer hållbara. Automation är en förutsättning för framgång, och att producera gröna produkter med grön energi i Norge -"det kan dem". Intek har robotar som sin passion, och även miljön ligger i fokus. Det är projektet hos Corvus i Søgnefjord ett bevis för. 
Vissa säger att för lite görs, inte Intek

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.